Ceturtdien, 28. oktobrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu, kā pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs īstenojams attālināts izglītības process. Lai stingri ievērotu visus valstī ieviestos piesardzības un drošības pasākumus Covid-19 infekcijas ierobežošanai un nodrošinātu operatīvas izmaiņas izglītības procesa organizācijā, dome pilnvaroja Ventspils Izglītības pārvaldi saskaņot izglītības iestāžu vadītāju lēmumus par attālinātu mācību nodrošināšanu.

Ar domes lēmumu Izglītības pārvaldei uzdots apkopot informāciju par izglītības iestāžu vadītāju pieņemtajiem lēmumiem mācību procesu īstenot attālināti un informēt par to Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Tāpat Izglītības pārvalde sniegs metodisku atbalstu izglītības iestāžu iekšējo normatīvo aktu izstrādei, kas saistīti ar attālināta izglītības procesa īstenošanu.

Izglītības iestāžu vadītāji pieņem lēmumus par izglītības procesa īstenošanu attālināti, ja ir noteikti karantīnas vai izolācijas pasākumi, piemēram, skolēnam, vienai klasei vai visai izglītības iestādei. Attālinātas mācības var tikt īstenotas arī tad, ja karantīnas vai izolācijas pasākumi noteikti mācību priekšmeta skolotājam un viņš ir piekritis, ka var turpināt mācību procesu īstenot attālināti.

Attālinātā izglītības procesa laikā pašvaldība nodrošinās pārtikas paku izsniegšanu 1. līdz 12. klašu skolēniem. 1. līdz 4. klašu skolēniem finansējums pārtikas pakām būs 1,79 eiro dienā un to veido valsts finansējums brīvpusdienām 0,71 eiro dienā, kā arī pašvaldības līdzfinansējums 1,08 eiro dienā. Savukārt 5. līdz 12. klašu skolēnu pārtikas pakām pašvaldības finansējuma apmērs paredzēts ne mazāk kā 1,09 eiro dienā.

29.10.2021.