Atbilstoši Latvijas valdības 17. augustā lemtajam par drošības pasākumiem izglītības jomā un lai jaunajā mācību gadā droši varētu atsākt mācības klātienē, Ventspils vispārizglītojošajās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs notiek rūpīga gatavošanās 2021./2022. mācību gada uzsākšanai un mācību procesa nodrošināšanai.

Katra izglītības iestāde izstrādā un ar Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldi saskaņo kārtību, lai gan skolēni un viņu vecāki, gan izglītības iestādē nodarbinātie zinātu, kā operatīvi rīkoties konkrētās Covid -19 situācijās un kādi noteikumi ikdienā jāievēro. Par aktualitātēm skolēnus un vecākus informē ar e-klases starpniecību. Tāpat skolu direktoriem un bērnudārzu vadītājiem būs regulāri jāvērtē situācija mācību iestādē, lai lemtu par kvalitatīvu izglītības procesa rīkošanu.

Augusta vidū trīs Ventspils skolās vakcinējušies bija pat vairāk nekā 90% skolotāju. Vidēji Ventspils izglītības iestādēs vakcinējušies nedaudz virs 65% pedagogu.

Regulāra nevakcinēto skolēnu testēšana skolās

Lai mācības būtu drošas, Ventspils izglītības iestādēs būs jāievēro vairāki mācību pamatprincipi. No 25. augusta līdz 30. augustam (darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 10:30) Ventspils skolās tiks organizēta valsts apmaksāta Covid-19 testēšana – siekalu testi. Par testēšanas grafiku katra izglītības iestāde informēs izglītojamos un vecākus, izmantojot e-klases saziņu līdz 23.augustam. Covid-19 testēšana nebūs jāveic izglītojamiem un darbiniekiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tas jāuzrāda skolas noteiktajā kārtībā atbildīgajai personai. Arī pirmsskolās bērni netiek testēti.

Covid-19 testēšana no septembra tiks turpināta katru nedēļu. Apkopotus testu rezultātus skolas saņems no laboratorijas un izglītojamiem testu rezultāti atsevišķi skolā nebūs jāuzrāda. Testu rezultātus no laboratorijas saņems arī vecāki un tos papīra vai digitālā formā varēs uzrādīt, lai apmeklētu ārpusskolas aktivitātes, tajā skaitā, Jaunrades nama un Digitālā centra pulciņus, Mākslas skolu, Mūzikas skolu, Sporta skolu.

Izglītojamajiem līdz 14 gadu vecuma sasniegšanai skolas izsniegs testēšanas komplektu uz mājām, lai vecāki varētu palīdzēt sagatavot testēšanas materiālu un aizpildīt anketu.

Situācijās, kad izglītojamie atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē jāveic Covid-19 tests.

Tiem, kuri vairs nemācās pamatizglītības vai vispārējās izglītības posmā, bet vēlas apmeklēt klātienē interešu izglītības programmas, Covid-19 testēšana jāveic individuāli kādā no laboratorijām. Pirmsskolas vecuma bērniem testēšana jāveic vienīgi, lai iekštelpās apmeklētu sporta nodarbības.

Noklikšņiet uz attēla, lai to palielinātu!

Image 1 of 1

Rīcības plāni katrai skolai

Atbilstoši valdības otrdien, 17. augustā, pieņemtajiem grozījumiem, katra izglītības iestāde noteiks savu kārtību un atbildīgos par epidemioloģiskās drošības pamatprincipu (piemēram, informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un nodarbināto testēšanu, izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi, koplietošanas telpu lietošanu, ēdināšanas organizēšanu u.c..

Izglītības iestādes iepazīstinās audzēkņus, vecākus un personālu ar šo kārtību, kā arī šo informāciju publiskos skolas mājaslapā.

Mācību iestādēm būs jānodrošina regulāra mācību telpu vēdināšana astronomiskās stundas ietvaros atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpas individuālajam vēdināšanas režīmam.

Sejas maskas jālieto

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem sejas maskas būs jālieto visiem skolas koplietošanas telpās. Mācību telpās sejas maskas varēs nelietot 1.−3. klases skolēni, kā arī skolēni un nodarbinātie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Maskas nebūs jālieto personām ar acīmredzamiem kustību vai psihiskiem traucējumiem, kā arī sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā un, ja tas nebūs iespējams mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikas dēļ.

Zinību diena klātienē

Šobrīd skolas un bērnudārzi kopā ar atbildīgajām iestādēm plāno 1. septembra svinīgā brīža norises procesu. Par jaunā mācību gada sākšanas svinīgo mirkli katra iestāde informēs atsevišķi, lūgums vecākiem un skolēniem sekot līdzi jaunumiem skolu mājaslapās un skolvadības sistēmā e-klase.lv.

Šogad jauno mācību gadu Ventspilī uzsāks vairāk nekā 400 pirmklasnieku.

Fotoattēlā varētu būt tekstā redzams ATGRIEŽAMIES KLÃTIENE! Izglitibasu zinâtnes ministrija Drošas skolas Elastigs măcibu process Informešana Direktora un dibinătăja atbildiba un patstăviba lepazistina skolenus, vinu likumiskos pärstavjus un nodarbinatos kärtibu drošibas principu ieverošanai .Publice timeklvietne Atbildigo noteikšana par drošibas prasibu ieverošanu A B Testešana c D .Izglitojamo (iznemot pirmsskola) un nodarbinato regulara testešana, iznemot vakcinetos vai parslimojušos .Testus apmaksã no valsts budžeta Drošibas pasakumi Distancešanăs, higiêna, veselibas stavokla uzraudziba, t.sk. plusmu organizešana un kontrole, koplietošanas telpu izmantošana Vedinašana, maskas IZM, 17.08.21.