Piektdien, 27. augustā, no plkst. 9.00 Ventspils Jaunrades namā notiks ikgadējā Ventspils pilsētas Pedagogu konference par aktualitātēm izglītībā. Uz konferenci klātienē pulcēsies Ventspils izglītības iestāžu pārstāvji.

Konferenci atklās Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš un Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane. Konferences pirmajā daļā tiks sniegts pārskats par 2020./2021. mācību gadā paveikto – pieredzi un ieguvumiem, kā arī aktualitātēm un iecerēm 2021./2022. mācību gadā. Savukārt otrajā daļā būs vairākas prezentācijas par jaunām iniciatīvām izglītības kvalitātes uzlabošanai un pedagogu darba atbalstam. Savukārt noslēgumā ikvienam būs iespēja izmantot brīvo mikrofonu, izsakot un pārrunājot dažādus ierosinājumus.

Visiem interesentiem konferenci būs iespējams skatīt tiešraidē.

Konferences programma:

8.30 – 9.00Dalībnieku reģistrācija konferencei, rīta kafija.
9.00 – 9.20Atklāšana, uzrunas, H. Dorbes balvas pasniegšana.
9.20 – 10.25Izaicinājumiem bagātā 2020./2021.m.g. pieredze un ieguvumi: jaunais mācību saturs, atbalsts izglītojamajiem un pedagogiem /J. Bakanauska
10.25 – 10.502021./2022.m.g. aktualitātes un ieceres /I. Tamane
10.50 – 11.10Edurio: datu pratība izcilībai /L. Tuča
11.10 – 11.40Kafijas pauze.
11.40 – 12.00Izglītības kvalitāte: datu, faktu un vides analīze /K. Jacevičs
12.00 – 12.15Savstarpējā stundu vērošana pedagogu profesionālisma pilnveidei un atbalstam /A. Kitajeva
12.15 – 12.30Uzņēmējspējas kā 21. gadsimta vērtība /A. Jozus
12.30 – 12.45Nākotnes klase un digitālā mācību vide /S. Rožkalne
12.45 – 13.00Brīvais mikrofons.

26.08.2021.