Trešdien, 1. septembrī, pilsētas izglītības iestādes ar svinīgiem pasākumiem tradicionāli atklās jauno mācību gadu. Ventspils vispārizglītojošajās skolās būs 409 pirmklasnieki, visvairāk pirmklasnieku būs Ventspils 6. vidusskolā – 67 bērni. Savukārt kopā vispārizglītojošajās skolās mācīsies gandrīz 4000 skolēni, bet pirmsskolas izglītības iestādēs – gandrīz 1700 bērni.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus un kontrolējot apmeklētāju plūsmu, Zinību dienas pasākumi tiks organizēti svaigā gaisā – pie skolu ēkām. Zinību dienai veltītie svinīgie pasākumi šogad norisināsies šādos laikos:

 • Ventspils Centra sākumskolā – plkst. 9.00;
 • Ventspils 1. pamatskolā – plkst. 9.00 (1.-4. un 9.klases) un 10.30 (5.-8.klases);
 • Ventspils 2. pamatskolā – plkst. 9.00;
 • Ventspils 3. pamatskolā – plkst. 10.00;
 • Ventspils Pārventas pamatskolā – plkst. 10.00;
 • Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā – plkst. 10.00;
 • Ventspils 2. vidusskolā – plkst. 10.00;
 • Ventspils 4. vidusskolā – plkst. 9.00;
 • Ventspils 6. vidusskolā – plkst. 10.00;
 • Ventspils Tehnikumā  – plkst. 12.00;
 • Ventspils Augstskolā – plkst. 13.00;
 • Ventspils Mūzikas vidusskolā – plkst. 13.00.

Aicinām skolēnus, skolēnu vecākus, pedagogus un sabiedrību kopumā būt atbildīgiem un ievērot visus piesardzības pasākumus! Valdībā pieņemtie noteikumi paredz, ka jaunajā mācību gadā nodarbinātie un skolēni pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē var piedalīties ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu.

Izglītības un zinātnes ministrija atgādina, kā vecākiem rīkoties situācijā, ja skolēnam tests nav veikts, testēšana vēl nav notikusi vai nav vēl saņemta atbilde:

 1. Skolēns testu ir nodevis, bet vēl nav saņemta atbilde.

Laboratorijas par pozitīvo testu rezultātiem primāri informē izglītības iestādes. Ja izglītības iestādes darbinieku un izglītojamo testēšanā nav konstatēti pozitīvi Covid-19 testi, tad laboratorija informē izglītības iestādi par faktu, ka laboratorijas testētajā izglītojamo grupā nav konstatēts neviens inficēšanās gadījums ar SARS CoV-2. Tādā gadījumā izglītības iestāde uzskata, ka personas, kas saskaņā ar reģistrāciju ir nodevušas testus testēšanas dienā, nav inficētas un var piedalīties izglītības procesā līdz nākamajai testēšanās reizei. Ja skolēns vai viņa vecāki nav saņēmuši testa rezultātus, viņi sazinās ar izglītības iestādes atbildīgo personu par testēšanu, lai noskaidrotu vai izglītības iestāde ir saņēmusi informāciju no laboratorijas. Ja nav saņemts rezultāts, tad pirms došanās uz skolu, informāciju var pārbaudīt arī LR E-veselības sistēmā. Tajā katrs pilngadīgais skolēns var apskatīt datus par sevi un savu testu rezultātiem, nepilngadīgajiem – likumiskais pārstāvis.

2. Skolēns Covid-19 testu nav nodevis.

Šajā gadījumā ir jāveic antigēna eksprestests izglītības iestādē. To veic ārstniecības persona,  un testa derīgums ir ne vairāk par 48 stundām.

31.08.2021.