Ceturtdien, 15. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību izveidot kopīgo sadarbības institūciju – Sadarbības grupu izglītības jomā.

Sadarbības grupa nodrošinās plānošanas dokumenta “Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgā attīstības programma 2021. – 2027. gadam” īstenošanas uzraudzību, kā arī kopīgu uzdevumu izpildi:

  • Nodrošinot augsti kvalificētus, kompetentus un uz izcilību orientētus pedagogus;
  • Nodrošinot uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu orientētu, mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības piedāvājumu;
  • Atbalstot ikviena izglītojamā izaugsmi;
  • Organizējot ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmas un resursu pārvaldību;
  • Risinot aktuālus un nozīmīgus jautājumus izglītības jomā.

Sadarbības grupā tiks iekļauti četri Ventspils valstspilsētas pašvaldības un trīs Ventspils novada pašvaldības pārstāvji.

Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada pašvaldību sadarbības institūcijas izveidošana izglītības jomā noteikta Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 25. punktā.

16.12.2022.