Ceturtdien, 15. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja grozījumus lēmumā “Par Ventspils pilsētas domes interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidi”, nosakot komisijas sastāvu ar šādiem nozaru speciālistiem:

  • Ilze Buņķe, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” padomnieks mūžizglītības jautājumos;
  • Jana Bakanauska, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” vadītāja;
  • Daina Paipala, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Sporta pārvalde” vadītāja;
  • Astra Pumpura, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils bibliotēka” direktore;
  • Māris Valtenbergs, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Kultūras centrs” direktors.

Lai juridiskas un fiziskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, Ventspils valstspilsētā varētu īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas, tām pašvaldības noteiktajā kārtībā jāsaņem licence.

Lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt, pagarināt tās derīguma termiņu vai anulēt licenci pieņem pašvaldības veidota Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija.

16.12.2022.