Ceturtdien, 2. martā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja Ventspils izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības vērtēšanas procedūras un norises kārtību. Šādas novērtēšanas mērķis ir veicināt izglītības iestāžu vadītāju darba kvalitāti, izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Vadītāju novērtēšanu veiks Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” izveidota komisija un tas notiks ne retāk kā reizi gadā. Atbilstoši novērtēšanas rezultātam, izglītības iestādes vadītājam par darba kvalitāti pie darba algas var noteikt piemaksu. Savukārt gadījumos, kad kādā no vērtējamajiem kritērijiem nav saņemts labs rezultāts, paredzēts izstrādāt rīcības plānu vadītāja profesionālās darbības uzlabošanai.

03.03.2023.