Ceturtdien, 9. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja Izglītības komisijas nolikumu.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības Izglītības komisijas nolikums izstrādāts jaunā redakcijā, aizstājot 2006.gadā pieņemto komisijas nolikumu, un nosaka komisijas izveidošanas kārtību, struktūru, kompetenci un tās darba organizāciju.

Izglītības komisijas mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti izglītības jautājumu risināšanā un tās kompetencē ir izskatīt jautājumus par pašvaldības un citu izglītības iestāžu veikto izglītības pakalpojumu kvalitāti un tās uzlabošanas iespējām.

Nolikuma regulējums aktualizēts atbilstoši  izmaiņām Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes pieņemtajos tiesību aktos.

10.12.2021.