Ceturtdien, 9. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja Jaunatnes lietu komisijas nolikumu.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu komisijas nolikums izstrādāts jaunā redakcijā, aizstājot 2013.gadā pieņemto komisijas nolikumu un nosaka komisijas izveidošanas kārtību, struktūru, kompetenci un tās darba organizāciju.

Jaunatnes lietu komisijas mērķis ir veicināt pašvaldības darba ar jaunatni plānošanu un īstenošanu, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Jaunatnes lietu komisija pārņems līdz šim darbojušās “Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu vērtēšanas komisijas” funkcijas, vērtējot projektu konkursā iesniegtos pieteikumus.

Nolikuma regulējums aktualizēts atbilstoši  izmaiņām Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes pieņemtajos tiesību aktos.

10.12.2021.