Jau kopš 2011. gada Ventspilī darbojas radošo spēju un intelekta attīstības skola “Gudrinieks”. Tajā mācās 4. līdz 9. klašu skolēni no visām Ventspils skolām. Tie ir zinātkāri un darboties griboši bērni, kam skolotāji rekomendējuši ārpus mācībām padziļināti izzināt dažādus dabas procesus.

Nodarbībās skolēni uzzina daudz jauna un interesanta par procesiem dabā, veic eksperimentus bioloģijas, ķīmijas un fizikas laboratorijās, mācās saskatīt kopīgo un atšķirīgo sev apkārt, izprast cēloņus un sekas dažādiem notikumiem, attīsta loģisko domāšanu, izteikt un aizstāvēt savu viedokli, kā arī attīsta prasmi sadarboties.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde ir izsludinājusi konkursu, kurā aicina pieteikties uz radošo spēju un intelekta attīstības skolas “Gudrinieks” autorprogrammas izstrādi nākamajiem 2 mācību gadiem.

Autorprogrammas mērķis ir veicināt Ventspils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo individuālo prasmju, kreatīvo  un inovatīvo spēju attīstību STEM jomā, nodrošinot radošu nodarbību vidi – pētot, modelējot, eksperimentējot un  analizējot.

Konkursam pieteikties var, iesniedzot nolikumā minētos dokumentus, līdz 2021.gada 19.jūlijam.

Konkursa nolikums:

16.06.2021.