Ceturtdien, 6. oktobrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome noteica pašvaldības un skolēnu līdzfinansējuma apmēru komplekso pusdienu apmaksai Ventspils vispārizglītojošo skolu 5. – 12. klašu skolēniem. No 2022. gada 1. novembra 5. – 12. klašu skolēniem komplekso pusdienu pašvaldības finansējums būs 1,30 eiro dienā un tādā pašā apmērā noteikts arī skolēnu līdzmaksājums – 1,30 eiro dienā.

Ģeopolitisku apstākļu dēļ būtiski pieaugušas pārtikas produktu un energoresursu cenas, kā arī augušas darba spēka izmaksas. Ņemot vērā, ka ēdināšanas cenā ietilpst pārtikas produktu iegādes izmaksas, darba algas, nodokļi, telpu noma, komunālie maksājumi, tehnoloģisko iekārtu remonta un citas izmaksas, turpmāk Ventspils valstspilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu 5. – 12. klašu skolēniem komplekso pusdienu cena no š.g. 10. oktobra būs 2,60 eiro dienā, līdzšinējo 2,09 eiro vietā. Izmaiņas skolēnu līdzmaksājuma apmērā mainīsies ar 1. novembri, līdz tam pašvaldības finansējums būs 1,60 eiro dienā.

Izvērtējot skolēnu ēšanas paradumus, secināts, ka vismaz 78% skolēnu izmanto iespēju ēst kompleksās pusdienas skolā, savukārt pārējie skolēni pusdieno ēdot līdzpaņemto ēdienu vai pusdieno ārpus skolas. Sniedzot finansiālu atbalstu komplekso pusdienu apmaksai, pašvaldība veicina iespēju vēl lielākam izglītojamo skaitam saņemt skolās piedāvātās kompleksās pusdienas. Vienlaikus tiek attīstīti pareiza, sabalansēta un regulāra uztura lietošanas paradumi, kas izslēgtu vai mazinātu riskus skolēnu veselībai un drošībai.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība ik gadu budžetā paredz finanšu līdzekļus visu 1. – 4. klašu skolēnu un visu trūcīgo, maznodrošināto un krīzes situācijā nonākušo ģimeņu skolēnu brīvpusdienām, kā arī paredz līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai 5. – 12. klašu skolēniem. Šim mērķim 2022. gadā pašvaldības finansējums plānots 450 tūkstošu eiro apmērā.

07.10.2022.