PII Zvaigznīte

Vadītāja
Zita Janušone
+371 63623801
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās 16.00 – 18.00 un otrdienās 8.00 – 10.00.

Vadītājas vietnieces izglītības jomā p.i.
Svetlana Kindjakova
+371 63623801
[email protected] 

Saimniecības vadītāja
Eleonora Gavrilova
+371 63623801
[email protected]

Izglītības programmas

  • Pirmsskolas izglītības programma bērniem no 1,5 gadu vecuma;
  • Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma no 2 gadu vecuma;
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem no 3 gadu vecuma;
  • Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem no 3 gadu vecuma;
  • Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem no 3 gadu vecuma;
  • Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem no 3 gadu vecuma.

Pašnovērtējuma ziņojums

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” pašnovērtējums

Kontakti

Adrese: Sarkanmuižas dambis 19, Ventspils
Tālr./fakss: +371 63623801
E-pasts: [email protected]