PII Vāverīte

Vadītāja
Anda Brūkle
+371 63622470
[email protected]

Vadītājas vietniece metodiskajā darbā
Zita Janušone
+371 63622470
[email protected]

Vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā
Vija Jansone
+371 63622470
[email protected]

Izglītības programmas
Uzņem bērnus vecumā no 1,5-3 gadiem.
Bērnus no 3-7 gadu vecumam uzņem brīvajās vietās
Iestādē ir 11 grupas, bērnu skaits – 224

Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” pašnovērtējuma ziņojums

Kontakti

Adrese: Bērzu iela 51, Ventspils,
LV-3601
Tālr./fakss: +371 63622470
E-pasts: [email protected]

Mirkļi no mūsu ikdienas