PII Rūķītis

Vadītāja
Sarma Beļajeva
+371 63627505
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 16.00-18.00; ceturtdienās plkst. 8.00-10.00.

Vadītājas vietniece izglītības jomā
Ligita Birzniece
+371 63627505
[email protected]

Saimniecības vadītāja
Aija Štekerhofa
+371 63627505
[email protected]

Izglītības programmas

  • Vispārējā pirmsskolas izglītības programma;
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem;
  • Speciālā izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Cita informācija
Iestādē uzņem bērnus no 2 gadu vecuma. Tajā darbojas logopēdiskais kabinets, kurā bērni sadarbībā ar logopēdu uzlabo runas kvalitāti. Nodarbības notiek individuāli un nelielās grupās (līdz 3 bērniem grupā). Nodarbības finansē pašvaldība.
Bērni var apmeklēt papildu angļu valodas pulciņa nodarbības, kuru finansējums ir vecāku ziņā. Nodarbību mērķis ir parādīt bērniem, ka angļu valoda ir lielisks komunikācijas līdzeklis ar apkārtējo pasauli.

Pašnovērtējuma ziņojums

Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pašnovērtējuma ziņojums

Kontakti

Adrese: Jūras iela 2, Ventspils,
LV-3601
Tālr./fakss: +371 63627505
E-pasts: [email protected]