PII Rūķītis

Vadītāja
Sarma Beļajeva
+371 63627505
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 16:00-18:00; ceturtdienās plkst. 8:00-10:00

Vadītājas vietniece izglītības jomā
Ligita Birzniece
+371 63627505
[email protected]

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā
Aija Štekerhofa
+371 63627505
[email protected]

Izglītības programmas
1. Vispārējā pirmsskolas izglītības programma.
2. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.
3. Speciālā izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.
Iestādē uzņem bērnus no 2 gadu vecuma.

Cita informācija
Iestādē darbojas logopēdiskais kabinets, kurā bērni sadarbībā ar logopēdu uzlabo runas kvalitāti. Nodarbības notiek individuāli un nelielās apakšgrupās (līdz 3 bērniem grupā). Nodarbības finansē pašvaldība.
Papildus pēcpusdienas cēlienā bērni var apmeklēt angļu valodas pulciņa nodarbības, kuru finansējums ir vecāku ziņā. Nodarbību mērķis ir parādīt bērniem, ka angļu valoda ir lielisks komunikācijas līdzeklis ar apkārtējo pasauli. Bērnudārza audzēkņiem patīk pētīt, izzināt un mācīties, kā arī radoši darboties un iekārtot izstādes, rūpēties par savu apkārtni, sportot un svinēt svētkus.

Tradīcijas
1. 1.septembra atzīmēšana – satikšanās pēc vasaras ar Rūķi
2. Rudens ieražu svētki un Mārtiņdienas gadatirgus
3. PII “Rūķītis” dzimšanas diena 
4. Latvijas dzimšanas diena
5. Ziemassvētki maziem un darbiniekiem
6. Draudzības un mīļuma diena
7. Vecāku dienas iestādē
8. Lieldienas
9. Sporta diena
10. Māmiņas diena
11. Pēdējā zvana diena un darbinieku sveikšana
12. Izlaiduma grupu ekskursijas un izlaidums

Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pašnovērtējuma ziņojums

Kontakti

 

Adrese: Jūras iela 2, Ventspils,
LV-3601
Tālr./fakss: +371 63627505
E-pasts: [email protected]

Mirkļi no mūsu ikdienas