PII Pasaka

Vadītāja
Marika Lemberga
+371 63661505
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 16:00-18:00; trešdienās plkst. 8:00-10:00

Vadītājas vietniece izglītības jomā
Līga Ikauniece
+371 63661505
[email protected]

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā
Antra Kučere
+371 63661505
[email protected]

Izglītības programmas
Pirmsskolas izglītības programma latviešu valodā tiek īstenota 4 grupās. Šo programmu apgūst bērni vecumā no 1,5 – 6 (7) gadiem.
Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma krievu valodā tiek īstenota 7 grupās. Šo programmu apgūst bērni vecumā no 1,5-6 (7) gadiem.

Cita informācija
PII „Pasaka” ir dibināta 1987.gada 16.novembrī. Tajā darbojas 11 grupas ( 4 latviešu plūsmas, 7- krievu plūsmas grupas) ar 189 bērniem. Iestādi apmeklē bērni vecumā no 1 gada un 6 mēnešiem līdz 6 (7) gadiem. Iestādē strādā 47 darbinieki – 27 pedagoģiskie un 21 tehniskais darbinieks.

Iestādes tradīcijas
Zinību diena, Miķeļdiena, Mārtiņdienas tirgus, Atvērto durvju dienas, Iestādes dzimšanas diena, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Māmiņu diena, Ģimenes diena, Sporta svētki u.c.svētki.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” pašnovērtējuma ziņojums

Kontakti

Adrese: Ugāles iela 15, Ventspils, LV-3602
Tālr./fakss: +371 63661505
E-pasts: [email protected]

Mirkļi no mūsu ikdienas