PII Pasaka

Vadītāja
Marika Lemberga
+371 63661505
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 16.00-18.00; trešdienās plkst. 8.00-10.00.

Vadītājas vietniece izglītības jomā
Līga Ikauniece
+371 63661505
[email protected]

Saimniecības vadītāja
Antra Kučere
+371 63661505
[email protected]

Izglītības programmas

  • Pirmsskolas izglītības programma latviešu valodā (tiek īstenota 4 grupās un programmu apgūst bērni vecumā no 1,5 līdz 6/7 gadiem);
  • Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma krievu valodā (tiek īstenota 7 grupās un programmu apgūst bērni vecumā no 1,5 līdz 6/7 gadiem).

Cita informācija
Iestādē darbojas 11 grupas – 4 latviešu plūsmas un 7 krievu plūsmas. Iestādi apmeklē bērni vecumā no 1,6 līdz 6/7 gadiem. Iestādē strādā 47 darbinieki – 27 pedagoģiskie darbinieki un 21 tehniskais darbinieks.

Pašnovērtējuma ziņojums

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” pašnovērtējuma ziņojums

Kontakti

Adrese: Ugāles iela 15, Ventspils, LV-3602
Tālr./fakss: +371 63661505
E-pasts: [email protected]