Tapusi Ventspils skolēnu un Jaunrades nama audzēkņu vizuālās mākslas darbu izstāde “ZIEMA”. Tā atklāta un apskatāma Ventspils domes vestibilos. 

Paldies ikvienam darba autoram, kā arī kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas koordinatorei Madarai Lilienfeldei un Ventspils Jaunrades nama direktorei Vitai Hermansonei par organizēšanu.

Izstāde apskatāma līdz 13.janvārim

14.12.2022.