Ceturtdien, 20. aprīlī, notika pasākums “Gada balva izglītībā – 2022”, lai godinātu Ventspils izglītības iestāžu skolotājus, sveiktu tos deviņās nominācijās un pasniegtu pateicības par mūža ieguldījumu.

Šogad “Gada balvai izglītībā” tika pieteikti 54 pedagogi no Ventspils vispārējām izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības iestādēm, Jaunrades nama, Mākslas skolas, Sporta skolas “Spars”, Ventspils Digitālā centra, Ventspils Tehnikuma un Ventspils Mūzikas vidusskolas. Pieteikumus vērtēja Ventspils valstspilsētas pašvaldības veidota komisija.

Uz nomināciju “Gada skolotājs dabaszinībās un matemātikā” varēja pretendēt matemātikas, dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas mācību priekšmetu pedagogi. Tajā galveno balvu ieguva Jana Andersone (Ventspils 4.vidusskola), bet otrā līmeņa balvas saņēma Dace Klapare (Ventspils 1. pamatskola) un Ilze Korna (Ventspils Pārventas pamatskola).

Uz nomināciju “Gada skolotājs kultūrizglītībā” varēja pretendēt mūzikas, vizuālās mākslas un teātra mākslas mācību priekšmetu pedagogi, koru, mūzikas ansambļu un deju kolektīvu vadītāji. Galveno balvu ieguva Eva Kaufmane-Lauss (Ventspils Mākslas skola). Balvas saņēma arī Ilze Šnepste (Ventspils 6. vidusskola) un Lyalya Basmanova (Ventspils Jaunrades nams).

Uz nomināciju “Gada skolotājs – valodnieks” varēja pretendēt pedagogi, kuri māca latviešu valodu, krievu valodu, angļu valodu, vācu valodu, franču valodu vai spāņu valodu. Šeit galveno balvu ieguva Zaiga Dzene (Ventspils 6. vidusskola), un balvas saņēma arī Signe Lemša (Ventspils Centra sākumskola) un Svetlana Bērziņa (Ventspils Valsts 1. ģimnāzija).

Uz nomināciju “Gada skolotājs – pilsoniskās līdzdalības veicinātājs” varēja pretendēt pedagogi par radošu, progresīvu un attīstošu izglītības procesa nodrošināšanu vēstures, ekonomikas, politikas zinību, veselības, sociālo zinību mācību priekšmetos, kā arī neformālās izglītības sfērā un izglītojamo iesaisti dažādos projektos un konkursos. Galveno balvu ieguva Lana Švarca (Ventspils 6.vidusskola), un balvas saņēma arī Anita Fogele (Ventspils PII “Zvaigznīte”) un Kristīne Seržante (Ventspils PII “Varavīksne”). Ventspils Izglītības pārvaldes veicināšanas balva Sandim Mārtiņam Caunem (Ventspils 4. vidusskola).

Uz nomināciju “Gada skolotājs – tehnoloģiju lietotājs” varēja pretendēt dizaina un tehnoloģiju, datorikas un inženierzinību mācību priekšmetu pedagogi, kā arī citi pedagogi par inovatīvu un radošu jauno tehnoloģiju izmantošanu izglītības procesā. Galveno balvu ieguva Māra Kalneja (Ventspils Tehnikums). Balvas saņēma arī Elizabete Romija Albertiņa (Ventspils PII “Pasaka”) un Santa Līce (Ventspils Digitālais centrs).

Uz nomināciju “Gada skolotājs – veselīga dzīvesveida, zaļās domāšanas veicinātājs” varēja pretendēt pedagogi un sporta treneri par radošu, progresīvu un attīstošu izglītības procesa nodrošināšanu sporta un veselības jomā, kā arī vides aktivitāšu īstenošanu. Galveno balvu ieguva Jānis Zemels (Sporta skola “Spars”), balvas saņēma arī Ivita Zaķe (Ventspils Tehnikums) un Inga Šefele (Ventspils 2. pamatskola).

Uz nomināciju “Gada skolotājs – atbalsta sniedzējs” varēja pretendēt ikviens pedagogs, kurš sniedzis atbalstu izglītojamajiem izglītības ieguvē un personības izaugsmes veicināšanā, audzināšanas darbā, karjeras izglītībā, talantu atklāšanā un iekļaujošajā izglītībā. Šeit galveno balvu ieguva Indra Reisone (Ventspils 4. vidusskola), un balvas saņēma arī Ludmila Milovanova (Ventspils PII “Eglīte”) un Laila Guzlēna (Ventspils Centra sākumskola).

Nominācijā “Gada skolotājs/meistars profesionālā izglītībā” tika godināti izcili profesionālās izglītības jomas pedagogi. Galveno balvu šajā nominācijā ieguva Jānis Luksis (Ventspils Tehnikums). Balvas saņēma arī Rinalds Kandalincevs (Ventspils Mūzikas vidusskola) un Dina Heidemane (Ventspils Mūzikas vidusskola).

Nominācija “Gada skolotājs – jaunais pedagogs”. Uz šo nomināciju varēja pretendēt pedagogi, kuri veiksmīgi uzsākuši darbu izglītības iestādē. Galveno balvu saņēma Aleksis Franko (Ventspils Tehnikums)

Savukārt “Pateicības par mūža ieguldījumu” piešķirtas pedagogiem, kas ilgstoši un kvalitatīvi īstenojuši savu profesionālo darbību vienā izglītības iestādē – Gunita Jansone (Ventspils Tehnikums), Dace Cīrule (Ventspils PII “Rūķītis”), Ligita Vaļuka (Ventspils 2. vidusskola) un Andris Puziņš (Ventspils Mūzikas vidusskola). “Pateicība par mūža ieguldījumu” šajā februārī aizsaulē aizgājušajam Andrim Puziņam tika nodota viņa ģimenei un to pasākuma laikā saņēma Ventspils Mūzikas vidusskolas čella spēles skolotājs Arimans Štrauss.

Katrs galvenās balvas ieguvējs saņēma arī naudas balvu 700 EUR, bet otrā līmeņa balvas ieguvēji saņēma naudas balvu 500 EUR katrs. Pasākumu “Gada balva izglītībā” organizē Ventspils Izglītības pārvalde sadarbībā ar Ventspils Tehnikumu, Ventspils Mūzikas vidusskolu un Ventspils Digitālo centru.

Pateicamies visiem mūsu pilsētas pedagogiem par mērķtiecīgo darbu bērnu izglītošanā, sekmējot izglītības jomas attīstību un kvalitātes paaugstināšanos! Pateicamies arī visiem pasākuma organizēšanā iesaistītajiem!

Tas, kurš ņem – piepilda plaukstas. Tas, kurš atdod – piepilda sirdi.
/Lao Czi/

20.04.2023.