Izglītības pārvalde komplektē grupu īpašai vadītāju izaugsmes programmai “VIP Akadēmija”. Tā ļauj pedagogiem pilnveidot savas kompetences, profesionālās zināšanas un prasmes izglītības iestādes darba organizācijā un izglītības procesu vadīšanā, kā arī palīdz sagatavoties karjeras veidošanai izglītības iestādē.

Pagājušajā mācību gadā “VIP Akadēmiju” absolvēja 25 cilvēki. VIP akadēmijas dalībniekiem bez maksas tiek piedāvātas dažādas nodarbības, kuru mērķis ir izkopt sevī līderības prasmes.

Dalībniekus programmai izvirza skolu administrācija, bet šogad iespējams pieteikties arī individuāli.

28.09.2021.