UNESCO dienas Ventspilī, atzīmējot Ventspils uzņemšanu UNESCO Globālajā izglītības pilsētu tīklā

PROGRAMMA

31. oktobris (ANO Pasaules Pilsētu diena)

Galvenie pasākumi:

Zinātnes centrā VIZIUM (Rūpniecības iela 2, Ventspils)

 • Ierašanās no pl. 12:30. Kora “Nošu planētas” muzikāls sagaidīšanas sveiciens no pl. 12:45
 • 13:00 Diskusija par izglītības pilsētas nozīmi un tās attīstības virzieniem vietējā līmenī un izmantojot starptautiskā sadarbības tīkla potenciālu. Moderatore: žurnāliste Daina Jāņkalne.
 • 14:15 Kafijas pauze
 • 14:40 Ventspils mūžizglītības platformas atklāšana
 • 15:10 Preses konference
 • 15:40 Muzikāls sveiciens (Vinnicas (Ukraina) tautas deju ansamblis “Barvinok”)
 • 16:00-18:00 Ventspils mēra J.Vītoliņa dalība UNESCO Mūžizglītības institūta tiešsaistes pasākumā (Eiropas un Ziemeļamerikas dalībpilsētu grupa)

19:00 Vinnicas (Ukraina) tautas deju ansambļa “Barvinok” koncerts “Sadraudzības tūre” teātra namā “Jūras vārti” (Karlīnes iela 40, Ventspils) (ieeja bez maksas).

Citi Ventspils uzņemšanai UNESCO Globālajā izglītības pilsētu tīklā veltītie pasākumi pilsētā:

 • 10:00 Gundas Baltaisvilks lekcija „Tautastērpa valkāšanas kultūra” ciklā „Latvijas atmiņa” (Pārventas bibliotēka).
 • 11:00-14:30 Ziemeļkurzemes jauniešu konference “TOPI PAR TO, KAS ESI” (Ventspils Valsts 1. ģimnāzija)
  • Iedvesmas personu uzstāšanās
  • Diskusijas 6 darba grupās
 • 11:00 Pensionēto skolotāju grupas “Pīlādzis” vizīte Nākotnes klasē (Ventspils Augsto tehnoloģiju parks).
 • 12:00 “Jaunās mājas – Latvija”. Piedalās Ventspilī dzīvojošie ārzemju jaunieši, daloties ar stāstiem par viņu valsts tradicionālajiem un mūsdienu mūzikas žanriem. 1.daļa. (Mūzikas bibliotēka).
 • 15:00 Pateicības diena (Sporta skola “Spars”).
 • 16:00 Ukraiņu Sestdienas skolas atklāšana (L. Dzirnavu iela 14).
 • 16:00-17:00 “Cimdiņa pakalpojumu integrēšana bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem izglītībā” (Tematiski, informatīvi izglītojošā pastaiga atbalsta centrā ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”).
 • Jauno vieglatlētu tikšanās ar fizioterapeiti (Sporta skola “Spars”).
 • Izglītojoša nodarbība skolēniem par Krišjāni Baronu (Pārventas bibliotēka).
 • “Iepazīsti UNESCO mantojumu” (Ventspils 3.pamatskola).
 • Skolēnu darbu izstāde par latviešu tautastērpu un tā elementiem (Ventspils Centra sākumskola, 1. – 3. klases).
 • Pasākums “Naudas diena” (Ventspils Centra sākumskola, 4. klases).
 • Digitālā Dainu skapja atvēršana latviešu valodas un literatūras stundās. Tajā katra klase ir noguldījusi savu tautasdziesmu (Ventspils 4.vidusskola).
 • “Rūķa ceļojums Zinību pasaulē” (PII “Rūķītis”).
 • “Kur Ventspilī mājo izglītība un kultūra?” – izglītības un kultūras iestāžu iepazīšana klātienes ekskursijās, sarunās un attēlos (PII “Saulīte” vecākās grupiņas).
 • Tematiskā diena “Raibu raibā rudens diena”. Praktiskas darbnīcas; muzikāli ritmiskās rotaļas; āra aktivitātes – pētījumi, eksperimenti, darbs dabā; teātra uzvedums “Pelītes mācības” (PII Zvaigznīte).
 • “Mani soļi pilsētā!” – Orientēšanās spēle ar uzdevumiem pirmsskolas izglītības iestādes vai Piejūras parka teritorijā vai Ostas ielas promenādē (PII “Eglīte”).
 • “Mazo cilvēku lielie darbi pasaules veselībai!” izzinošas nodarbības elektroenerģijas taupīšanai, ar praktiskām darbībām samazinot dienas elektroenerģijas patēriņu līdz minimumam (PII “Varavīksne”).
 • “Mazo zinātnieku diena” – es mācos eksperimentēt kopā ar draugiem (PII “Vāverīte”).
 • Iepazīsti PII “Bitīte” teritorijā augošos kokus ar kvadrātkoda (QR koda) palīdzību, saskaiti tos, ja vari, sagrupē un izmēri (PII “Bitīte”. Piedalās arī vecāki ar bērniem).
 • Āra pedagoģijas pasākums “KOKI VELĀ RUDENĪ” (PII “Margrietiņa, 5.grupa “SAULSTARIŅI’’).

1. novembris

 • 10:00 Vinnicas (Ukraina) tautas deju ansambļa “Barvinok” viesošanās pie Ventspils 3.pamatskolas skolēniem (koncerts Pārventas bibliotēkā).
 • 12:00 “Jaunās mājas – Latvija”. Piedalās Ventspilī dzīvojošie ārzemju jaunieši, daloties ar stāstiem par viņu valsts tradicionālajiem un mūsdienu mūzikas žanriem. 2.daļa. (Mūzikas bibliotēka).
 • 14:00-16:00 Starptautisko projektu labā prakse – “pasaules kafejnīcas” diskusija par jauniešu un pieaugušo mobilitāšu un citu sadarbības projektu ietekmi izglītības procesā (Ventspils Jaunrades nams, piedalās projektu koordinatori un citi interesenti).
 • 14:00 Ventspils Augstskolas ārzemju studentu un brīvprātīgo jauniešu tikšanās Ventspils Tehnikumā.
 • 16:00 Ventspils Mākslas skolas izstādes “Es un māksla” atklāšana (Amatu māja).
 • 16:00-17:00 “Cimdiņa pakalpojumu integrēšana bērnu/jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem izglītībā” (Tematiski, informatīvi izglītojošā pastaiga atbalsta centrā ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”).
 • 17:30 Vēstures otrdiena. Ventspils zem Ventspils: pēdējo gadu arheoloģisko pētījumu atziņas (Ventspils muzejs, referents Dr.hist. A.Vijups).
 • Āra pedagoģijas pasākums “Zeme ap mums” (PII “Margrietiņa”, 3.GRUPA “Pūcītes”).
 • Diskusija 9.klašu skolēniem par tēmu “Uzņēmējspējas” (Pārventas pamatskola).
 • “Bibliotēka un mūžizglītība – no lasīšanas veicināšanas līdz senioru apmācības pasākumiem” (Galvenā bibliotēka. Lektore – Kristīne Pabērza Ramiresa – Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (IFLA)).

2. novembris

 • 13:00 Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas Pulkā eimu, pulkā teku Stāstnieku konkursa “TECI, TECI, VALODIŅA” Ventspils atlases kārta (Ventspils Jaunrades nams).
 • 16:00 – 17:00 “Cimdiņa pakalpojumu integrēšana bērnu/jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem izglītībā” (Tematiski, informatīvi izglītojošā pastaiga atbalsta centrā ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”).
 • 16:00 – 19:00 seminārs programmēšanas priekšmetu skolotājiem “Versiju kontrole – kas tā ir un kā tā var palīdzēt ikdienā?”. Vada Ventspils Augstskolas lektore un Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra pētniece Karina Šķirmante (Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs, Inženieru iela 101, Ventspils) (dalība bez maksas).
 • 19:00 Ventspils mūzikas vidusskolas audzēkņu un Vinnicas (Ukraina) tautas deju ansambļa “Barvinok” koncerts “Vienoti mūzikā” koncertzālē “Latvija” (Lielais laukums 1, Ventspils) (ieeja bez maksas).
 • Āra pedagoģijas pasākums “Augu nospiedumi mālā” un “Lielāks, mazāks, vienāds ar kastaņiem” (PII “Margrietiņa, 4.GRUPA “Rozītes”).
 • Klases stundas, kuras vada skolēni – starptautisko Erasmus+ mobilitāšu dalībnieki (Ventspils 1. pamatskola).

26.10.2022.