Šonedēļ Ventspils pedagogi piedalās dažādos izglītojošos un saliedējošos pasākumos, kas jau tradicionāli notiek pirms jaunā mācību gada sākuma. Noticis “Ideju terminālis”, kur pedagogi dalās ar labākajām un jau darbā pārbaudītām idejām un metodēm. Pedagogu komandas piedalījušās saliedējošajā Veselības dienā, bet nedēļa noslēgsies ar konferenci.

Pedagogu konference šogad veltīta sporta, mākslas un jaunrades tēmām un tā Ventspils Jaunrades namā notiks piektdien, 26. augustā, plkst. 9:30. Uz konferenci klātienē pulcēsies Ventspils izglītības iestāžu pārstāvji. Visiem interesentiem konferenci būs iespējams skatīt tiešraidē .

Konferenci atklās Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš un izpilddirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos Ineta Tamane. Pirmajā daļā tiks sniegts pārskats par 2021./2022. mācību gadā paveikto – izglītības darba prioritāšu īstenošanu, kā arī uzstāsies sporta skolas “Spars”, Jaunrades nama un Mākslas skolas pārstāvji, lai runātu par profesionālās ievirzes, interešu un neformālās izglītības atbalsta iespējām formālajā izglītībā. Savukārt otrajā daļā būs vairākas prezentācijas par pieredzi un metodēm skolēnu un jauniešu atbalstam, kā arī notiks iepazīstināšana ar nākamā mācību gada prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem.

Konferences programma

LaiksTēma / aktivitāte
9.30 – 9.45Konferences atklāšana Jānis Vītoliņš, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Ineta Tamane, Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos
9.45 – 10.102021./2022. m.g. Ventspils valstspilsētas izglītības darba prioritāšu īstenošana Jana Bakanauska, Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.
10.10 – 10.40Caurviju prasmes profesionālās ievirzes sporta izglītībā Solvita Pleinica, Matīss Graudiņš, Artūrs Plēsnieks, Ventspils Sporta skola “Spars”
10.40 – 11.10Mērķtiecīgi veidota neformālā izglītība kā daudzveidīgs atbalsts formālajai izglītībai Vita Hermansone, Ineta Alksne, Inguss Blaudums, Ventspils Jaunrades nams
11.10 – 11.30Radošā darbība personības attīstībai Sanda Jaunbelzēja, Elīna Ozoliņa, Ventspils Mākslas skola
11.30 – 12.10Kafijas pauze
12.10 – 12:25Kā neizdegt talantīgam jaunietim Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā Ieva Jurova, Nataļja Beitāne, Ventspils Valsts 1.ģimnāzija
12.25 – 12:35Neformālās izglītības devums skolēna personības un karjeras izaugsmē Aiva Belte, Ventspils 4. vidusskola
12.35 – 12.45Ideju hakatons – metode caurviju prasmju īstenošanai Kristians Jacevičs, Ventspils Jauniešu māja
12.45 – 12.55Neformālās izglītības iespēju projekts “Iznāc no skolas!” Rebeka Busule, Ventspils Kultūras centrs
12.55 – 13.052022./2023. mācību gada prioritātes, mērķi, uzdevumi Jana Bakanauska, Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.

25.08.2022.