Aktuālā informācija par mācībām 2021./2022. m.g.

 

 


 


ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ VENTSPILS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDĒ:

Pakalpojumu saņemšana un sniegšana notiek epidemioloģiski drošā vidē.

Aicinām apmeklētājus izmantot mūsu sniegtos pakalpojumus attālināti! 

Klātienē pakalpojumus var saņemt TIKAI klienti ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un iepriekš piesakoties.

Kontakti attālinātai saziņai un klātienes vizītes pieteikšanai:

Ierodoties klātienē, klienti:

  • Verificē Covid-19 sertifikātus
  • Uzrāda personu apliecinošu dokumentu
  • Pareizi lieto mutes un deguna aizsegus
  • Ievēro 2 metru fizisko distancēšanos

Biežāk nepieciešamā Izglītības pārvaldes speciālistu kontaktinformācija:

Saziņai ar Izglītības jautājumu nodaļu:

  • Vecākais izglītības darba speciālists Juris Šauriņš – [email protected], tālr. 636 01225
  • Vecākā izglītības darba speciāliste (pirmsskolu izglītības jautājumos) Inese Vītola – [email protected], tālr. 636 01224
  • Izglītības darba speciāliste (pirmsskolu izglītības jautājumos) Liene Polence – [email protected], tālr. 636 01240

Saziņai ar Saimniecisko jautājumu nodaļu:

  • Vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos Oskars Tērvids – [email protected], tālr. 636 01223

Saziņai ar Administratīvo nodaļu:

  • Administratīvās nodaļas vadītāja Ilva Jansone – [email protected], tālr. 636 01221

Saziņai ar Finanšu un grāmatvedības nodaļu:

Apmeklētāju iepriekšējo pierakstu par pakalpojumiem koordinē Inguna Akmeņkalne – [email protected], tālr. 636 01221

Nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros, sazināties ar:


Olimpiādes, pasākumus, seminārus un dažādus citus ar izglītību saistītus notikumus Jūs varat aplūkot Izglītības pārvaldes notikumu kalendārā.
Notikumu kalendārs

Ziņas

Izsludināts stipendiju pretendentu atlases konkurss

janvāris 26th, 2022|Comments Off on Izsludināts stipendiju pretendentu atlases konkurss

Līdz 2022. gada 18. februārim aicinām pedagoģiskajās izglītības programmās studējošos iesniegt pieteikumus Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas pretendentu atlases konkursā. Konkursa kārtībā piešķirs stipendijas tiem studentiem, kuri studē par matemātikas, fizikas, sociālo zinību un vēstures vai par latviešu valodas un literatūras skolotājiem, kā arī pēc studiju beigšanas atbilstoši iegūtajai specialitātei stipendiju saņēmēji piekrīt strādāt vienā vai vairākās Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs [...]

Nosaka atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas stipendiju piešķiršanai

janvāris 23rd, 2022|Comments Off on Nosaka atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas stipendiju piešķiršanai

Ceturtdien, 20. janvārī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome noteica atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanai. Konkursa kārtībā piešķirs stipendijas tiem studentiem, kuri studē par matemātikas, fizikas, sociālo zinību un vēstures vai par latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem paredzēts, ka stipendija mēnesī būs 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī [...]

Darbu sākusi Jaunatnes lietu komisija

janvāris 23rd, 2022|Comments Off on Darbu sākusi Jaunatnes lietu komisija

Piektdien, 21. janvārī, uz pirmo sanāksmi pulcējās Ventspils valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu komisija, ievēlot gan komisijas vadību, gan jau līdzdarbojoties ar jaunatnes jomu saistītu lēmumu pieņemšanā. Komisijas personālsastāvu Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja 2021. gada nogalē. Jaunatnes lietu komisijas mērķis ir veicināt pašvaldības darba ar jaunatni plānošanu un īstenošanu, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. [...]

Ventspils skolēnu pašpārvaldes noslēgušas labbūtības projektus

janvāris 13th, 2022|Comments Off on Ventspils skolēnu pašpārvaldes noslēgušas labbūtības projektus

Vairāku Ventspils skolu pašpārvaldes 2021. gada nogalē veiksmīgi īstenojušas jauniešu iniciatīvas projektus “Labbūtības ceļakarte skolā”. Labbūtības projektu mērķis bija sniegt atbalstu skolēnu pašpārvalžu iniciatīvām un īstenot tās skolas vidē. Ventspils 4. vidusskolā, Ventspils 2. vidusskolā un Ventspils 1. pamatskolā notika izglītojošas nodarbības ar lektoriem un psihologiem, iepazīstot tēmas par cīņu ar stresu, par stresa ietekmi uz jaunieša mentālo veselību, kā uzlabot [...]

Direktora vietnieka vakance sporta skolā “Spars”

janvāris 11th, 2022|Comments Off on Direktora vietnieka vakance sporta skolā “Spars”

Ventspils Sporta skola “Spars” (reģistrācijas Nr. 40900005876) izsludina konkursu uz vakanto DIREKTORA VIETNIEKA IZGLĪTĪBAS JOMĀ amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku). Prasības pretendentiem: izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktam;darba pieredze izglītības vadības darbā; vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē;zināšanas profesionālās ievirzes sporta izglītības satura un [...]

Skolas mācību gada 2. semestri atsāks klātienē

janvāris 4th, 2022|Comments Off on Skolas mācību gada 2. semestri atsāks klātienē

Valstī turpinoties ārkārtas situācijai, Ventspils vispārizglītojošajās izglītības iestādēs trešdien, 5. janvārī, klātienē atsāksies mācību gada 2. semestris. Izglītības un zinātnes ministrija un Veselības ministrija ir mainījusi Covid-19 testēšanas kārtību janvārī, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu izglītības procesa īstenošanu klātienē. Pirms atgriešanās skolā Covid-19 testēšana jāveic visiem. Otrdienas, 4. janvāra, vakarā mājās Covid-19 paštests jāveic pilnīgi visiem 1. – 12. klašu skolēniem. Testēšanas [...]

Ziņas >

Facebook

Skaitļi

0%
3.vsk. siltumenerģijas ekonomija pēc ēkas siltināšanas
0%
vidējā siltumenerģijas ekonomija pēc ēku siltināšanas
0%
mācību telpās izbūvēts bezvadu internets
0%
mācību telpās ir izvietotas multimediju iekārtas

Gribu pateikt paldies…

Skolotāja ir izcila speciāliste, prot atrast pieeju katram bērnam, ļoti pozitīvs cilvēks, laipna, artistiska, prot aizraut bērnus.
Mamma
Liels paldies. Viņas tiešām ir pelnījušas lielu, lielu paldies par fantastisko darbu, ko veic ik dienu ar smaidu un lielu sirds mīlestību!!!
Mamma
Esmu sajūsmā par Iespējamās misijas nometni Grandiozā ekspedīcija. Arī manam bērnam ļoti patika. Manuprāt, šis varētu būt pasākums, ko rīkot katru gadu. Skolotāju attieksme bija vienreizēja, ar to arī jaunie skolotāji atšķiras. Vecajiem ir mazāk ieinteresētības, pacietības, savu lomu spēlē arī atalgojums, pie kā ne paši skolotāji, ne mēs, vecāki, neesam vainīgi. Es ļoti priecātos, ja šāda nometne būtu arī nākamgad.
Mamma
Gribu pateikt paldies Ventspils 2. pamatskolas pedagogiem. Lai Jums veiksmīgs jaunais mācību gads. Lai nepietrūkst izdoma, radošums un labestība, ko sniedzat skolēniem.
Agnese