Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Izglītības pārvalde” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Ventspils Izglītības pārvaldes tīmekļvietni – vip.ventspils.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Ventspils Izglītības pārvaldes tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Attēliem trūkst rekomendācijām atbilstoši alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai par attēlos redzamo.
  • Sākumlapā ir kustīga baneru josla un informatīvā skaitļu animācija.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 30.05.2023. Izvērtēšanu veica Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Izglītības pārvalde”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments.

Piekļūstamības alternatīvas

Gadījumā, ja tīmekļvietnes saturs ir Jums nepiemērotā formātā un nepieciešams alternatīvs risinājums, sūtiet pieprasījuma vēstuli elektroniski uz iestādes adresi [email protected], norādot:

  • saiti (URL) uz nepiekļūstamo saturu;
  • nepieciešamo formātu, kādā sagatavot informāciju;
  • vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, sazinieties ar mums:

E-pastā: [email protected]

Zvaniet: +37163601221

Adrese: Raiņa iela 10, Ventspils

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību atbildīga ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Izglītības pārvalde”.
E-pastā: [email protected]

Zvaniet: +37163601221

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Kristians Jacevičs, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Izglītības pārvalde” Komunikācijas nodaļas vadītājs.