Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes 2021. gada oktobra pasākumu plāns

Datums

Laiks

Norises vieta

Pasākums

Kontaktpersona/atbildīgie

Mērķauditorija/ pieteikšanās

5.10.

 

 

Jauno pedagogu tikšanās – 1.gads

A.Kitajeva

Jaunie pedagogi

6.10.

14.00 – 17.15

Zoom platforma

IAC kursu turpinājums no 23.09.

J.Bakanauska

Jomu koordinatori, pieteiktie dalībnieki

7.10.

9.00

Izglītības iestādes

Ventspils pilsētas diagnosticējošais darbs matemātikā 12. klasēm

J.Šauriņš/ I.Runča

Matemātikas skolotāji, 12. klašu audzēkņi

7.10.

15.00 – 17.30

Zoom platforma

Nodarbība mūzikas pedagogiem ar Intu Godiņu (Skola2030)

I.Freiberga

Mūzikas pedagogi

7.10

 

 

Izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces vizīte Ventspilī

Ventspils Izglītības pārvalde

 

12.10.

 

 

Jauno pedagogu tikšanās – 2.gads

A.Kitajeva

Jaunie pedagogi

12.10.

9.00

Izglītības iestādes

Ventspils pilsētas diagnosticējošais darbs matemātikā 7. klasēm

J.Šauriņš/ I.Runča

Matemātikas skolotāji, 7. klašu audzēkņi

12.10.

9.00

Izglītības iestādes

Ventspils pilsētas diagnosticējošais darbs dabaszinībās 8. un 9. klasēm

J.Šauriņš/ V.Bērzleja

Dabaszinību skolotāji, 8., 9. klašu audzēkņi

12.10.

15.00

VATP

Jomu koordinatoru un skolu direktoru vietnieku izglītības jomā vizīte “Nākotnes klasē”

J.Bakanauska

Jomu koordinatori, direktora vietnieki izglītības jomā

13.10.

9.00

Izglītības iestādes

Ventspils pilsētas diagnosticējošais darbs matemātikā un latviešu valodā 4. klasēm

J.Šauriņš/ M.Beķere

Sākumskolas skolotāji, 4. klašu audzēkņi

14.10.

9.00 – 12.00

Zoom platforma

Kursi “Efektīva laika plānošana un organizēšana pārmaiņu laikā”

J.Bakanauska

Skolu direktori + vietnieks (iepriekšējā gada komanda no skolas)

18.10.

9.30 – 13.00

 

VIP akadēmijas pirmā nodarbība

I.Tamane/ J.Bakanauska

Jaunie VIP akadēmijas dalībnieki

19.10.

9.00 – 13.00

 

Mācīšanās konsultantu noslēguma nodarbība

J.Bakanauska

Mācīšanās konsultanti

19.10.

 

 

Seminārs skolu direktoru vietniekiem par EvPAs lietošanu

J.Bakanauska/ A.Kitajeva

Skolu direktoru vietnieki

20.10.

11.00

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Audzināšanas kursi pedagogiem – skolas, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādes. Dalībnieki iegūs iespēju savā iestādē kursus novadīt pedagogiem, kuriem arī nepieciešami šie kursi.

J.Šauriņš

No katras skolas 2 pārstāvji, no Mākslas skolas 1, no Sporta skolas 2, no Jaunrades nama 2

21.10.

11.00

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Audzināšanas kursi pedagogiem – pirmsskolas. Dalībnieki iegūs iespēju savā iestādē kursus novadīt pedagogiem, kuriem arī nepieciešami šie kursi.

J.Šauriņš

No katras pirmsskolas izglītības iestādes 2 pārstāvji

22.10.

 

 

Mācīšanās konsultantu izlaidums

J.Bakanauska

Mācīšanās konsultanti

27.10.

9.00

Izglītības iestādes

Ventspils pilsētas diagnosticējošais darbs matemātikā 11. klasēm

J.Šauriņš/ I.Runča

Matemātikas skolotāji, 11. klašu audzēkņi

27.10.

14.00 – 17.15

Zoom platforma

IAC kursu turpinājums no 06.10.

J.Bakanauska

Jomu koordinatori, pieteiktie dalībnieki

3.11.

9.00

Izglītības iestādes

Ventspils pilsētas diagnosticējošais darbs latviešu valodā 7. klasēm

J.Šauriņš/ Z.Dzene

Latviešu valodas skolotāji, 7. klašu audzēkņi