PII Saulīte

Vadītāja
Laima Znotiņa
+371 63627839
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17.00-18.00; ceturtdienās plkst. 8.00-9.00.

Vadītājas vietniece izglītības jomā
Maruta Krūmiņa
+371 63627839
[email protected]

Saimniecības vadītājas
Inita Zelmene
+371 63627839
[email protected]

Marita Rannala
+371 63649104
[email protected]

Lietvedības sekretāre
Līga Špicere
+371 63627839
[email protected]

Izglītības programma

  • Pirmsskolas izglītības programma (licences Nr. V-3617, 14.01.2011).

Cita informācija
Bērni izglītības iestādē tiek uzņemti no 3 gadu vecuma.

Pašnovērtējuma ziņojums

Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” pašnovērtējuma ziņojums

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 19, Ventspils, LV-3601
Tālr./fakss: +371 63627839
E-pasts: [email protected]

Adrese: Lielā dzirnavu iela 14, Ventspils, LV-3601
Tālr./fakss: +371 63624648
E-pasts: [email protected]