Pirmsskolas izglītība

2Ventspilī darbojas 9 pirmsskolas izglītības iestādes. Uzsākot 2018./2019. mācību gadu, pirmsskolas izglītības iestādēs  92 grupas kopā apmeklēja 1790 audzēkņi.

Bērnus no 1,5 gadu vecuma uzņem sešās pirmsskolas izglītības iestādēs: «Zvaigznīte, «Bitīte», «Vāverīte», «Pasaka», «Margrietiņa» un «Varavīksne».

 

2018./2019. mācību gada uzdevumi

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs uzstādīti sekojošie uzdevumi 2018./2019. mācību gadam

  • Veicināt izglītojamo vispusīgu attīstību drošā un attīstošā vidē, mērķtiecīgi apgūstot mācību saturu, ievērojot pirmsskolas vecuma bērnu individuālās vajadzības un intereses.
  • Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt tradīcijas, aktualizēt saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūru;
  • Turpināt pilnveidot labvēlīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem, respektējot  un izvērtējot katra izglītojamā  individuālo attīstību.;
  • Turpināt Brīvdabas pedagoģijas pamatprincipu izmantošanu apmācību procesā, rosinot izglītojamo pētniecisko darbību. Veicināt izpratni par apkārtējās vides sakopšanu un saglabāšanu, resursu jēgpilnu izmantošanu.

Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām

IMG_2280

Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs tiek realizēts projekts „Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām”. Ar Ventspils pilsētas Domes finansiālo atbalstu katru gadu tiek mērķtiecīgi papildināta materiālā bāze par vairāk nekā 10 000 eiro – iegādātas attīstošās spēles, dabas izpētes ierīces bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstībai.

Projektā šajā mācību gadā iesaistīti visu Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu 3 – 7 gadīgie  bērni. Kopš 2013. gada Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes padziļināti apgūst Brīvdabas pedagoģijas teoriju un praksi, aktualizējot ekoloģisko audzināšanu, saudzīgas attieksmes pret dabu un kultūrvidi veidošanu, atbildības par visu dzīvo ieaudzināšanu un veselīga dzīvesveida apzināšanu.

Skolotāji veido uzdevumus bērnu jēgpilnai, aktīvai darbībai. Iegādātas ierīces kā lupas, binokļi, zinātniskie komplekti iesācējiem, lielās pipetes un pincetes un citi rīki, kas palīdz kvalitatīvi organizēt nodarbības telpās un ārpus tām. Bērni vēro, salīdzina, eksperimentē, mācās spriest un secināt. 

Pirmsskolas izglītības iestādes savā starpā dalās arī ar pieredzi, četras reizes gadā satiekoties metodisko apvienību sanāksmēs un  pirmsskolas izglītības darbinieku sanāksmē.