Noslēdzoties mācību gadam un eksāmenu sesijai, Ventspils skolu 9. un 12. klašu skolēniem tiek organizēti svinīgi izlaiduma pasākumi. Šogad izlaidumu norises laiki pielāgoti centralizēto eksāmenu sertifikātu saņemšanas laikam. Valsts izglītības satura centrs centralizēto eksāmenu sertifikātus par pamatizglītību izsniegs š.g. 21. jūnijā, bet par vidējo izglītību – 11. jūlijā.

Ventspils skolās izlaidumi paredzēti:

9.klasēm:

Trešdien, 21. jūnijā

SkolaKlaseLaiks
Ventspils Pārventas pamatskola9.a14:00
Ventspils Pārventas pamatskola9.b16:00

Ceturtdien, 22.jūnijā

SkolaKlaseLaiks
Ventspils 2.pamatskola9.a12:00
Ventspils 6.vidusskola9.b12:00
Ventspils 2.vidusskola (norises vieta – Ventspils Jaunrades nams)9.a un 9.b13:00
Ventspils 2.pamatskola9.b un 9.AB14:00
Ventspils Valsts 1.ģimnāzija9.b14:00
Ventspils 6.vidusskola9.a14:00
Ventspils 4.vidusskola9.b15:00
Ventspils 3.pamatskola9.klase16:00
Ventspils 6.vidusskola9.c16:00
Ventspils Valsts 1.ģimnāzija9.a16:30
Ventspils 1.pamatskola (norises vieta – Ventspils Jaunrades nams)9.klase17:00
Ventspils 4.vidusskola9.a18:00

12.klasēm:

Trešdien, 21. jūnijā

SkolaKlaseLaiks
Ventspils 2.vidusskola “Atmiņu pēcpusdiena” (norises vieta – Ventspils Jaunrades nams)12.a16:00

Piektdien, 14. jūlijā

SkolaKlaseLaiks
Ventspils 4.vidusskola12.A15:00
Ventspils 6.vidusskola12.a,b16:00
Ventspils 4.vidusskola12.M18:00

Sestdien, 15. jūlijā

SkolaKlaseLaiks
Ventspils Valsts 1.ģimnāzija12.id13:00
Ventspils Valsts 1.ģimnāzija12.sp15:30
Ventspils Valsts 1.ģimnāzija12.vv18:00