Sagaidot Latvijas simtgadi, 2018. gadā tika atklāts vērienīgs stipendiju projekts Latvijas vidusskolu absolventiem, kas turpinās arī šogad. Tā ietvaros katras Latvijas vidējās izglītības iestādes izlaiduma klašu spožākais absolvents par izciliem sasniegumiem var saņemt stipendiju 650 eiro apmērā. Šogad Simtgades izcilnieku stipendijas saņems seši Ventspils skolu absolventi.

Simtgades stipendija tiek piešķirta par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Ventspilī apbalvojamo vidū būs Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas audzēkne Vlada Šafranska, Ventspils 2. vidusskolas audzēknis Edvins Vladimirs Kušnerenko, Ventspils 4. vidusskolas audzēkne Monta Sintija Feldmane, Ventspils 6. vidusskolas audzēknis Dāvis Dāvids Ozers un Ventspils Tehnikuma audzēkņi Kristiāns Bukovskis un Kārlis Blūmentāls.

Tāpat pieci ventspilnieki saņems Ministru prezidenta atzinības rakstus par izciliem un teicamiem sasniegumiem. Tie tiek piešķirti vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmu skolēniem, kuri vidējās izglītības posmu pabeidz, iegūstot 9 un 10 balles. Šogad atzinības rakstus saņems Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas audzēknes Anastasija Šikoveca un Vlada Šafranska, kā arī Ventspils Tehnikuma audzēkņi Maiks Martins Mazkalniņš, Raivo Stūrmanis un Veronika Filipčika.

Atzinības, tāpat kā apliecības par Simtgades stipendijas piešķiršanu, absolventiem tiks pasniegtas svinīgajos izlaiduma pasākumos.

16.06.2023.