Ceturtdien, 19. oktobrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja grozījumus Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” nolikumā.

Nolikums aktualizēts saistībā ar  jaunas Ventspils Izglītības pārvaldes struktūrvienības “Iekļaujošās izglītības atbalsta centra” izveidošanu pirmsskolas vecuma bērniem un jaunāko klašu skolēniem. Centrā strādās speciālais pedagogs vai speciālās izglītības skolotājs, skolotājs-logopēds, sociālais pedagogs un izglītības psihologs.

Grozījumi veikti, lai veicinātu iekļaujošās izglītības jautājumu kvalitatīvu risināšanu Ventspils valstspilsētā un sniegtu atbalstu izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem. Iekļaujošā izglītībā tiek atzītas un novērtētas bērnu dažādās mācīšanās vajadzības un nodrošināta to apmierināšana, izmantojot daudzveidīgas metodes un pieejas, atvērtu komunikāciju, kā arī veidojot skolā drošu un atbalstošu vidi un nepieļaujot diskrimināciju.

23.10.2023.