Līdzīgi kā pērn arī šajā augustā topošie 1. klašu skolēni varēs apmeklēt vasaras skoliņas. Šīs skoliņas katra skola organizē saviem nākamajiem pirmklasniekiem, lai simboliski noslēgtu pāreju no pirmsskolas uz sākumskolas posmu, kā arī nesteidzīgi iejustos jaunajā vidē, iepazītu skolotājus un jaunos klasesbiedrus.

Bērnu vecāki atzinīgi novērtējuši šādu iespēju, secinot, ka tas ir lielisks veids, kā vasarā nostiprināt gada laikā iegūtās zināšanas un prasmes, sevišķi ņemot vērā, ka mācību procesā bija iestājusies pauze un vasaras laikā bērni mēdz mācīto aizmirst.

Vasaras skoliņas 2021. gada augustā tiks organizētas:

  • Ventspils Pārventas pamatskolā no 18. līdz 20. augustam un no 23. līdz 27. augustam,
  • Ventspils Centra sākumskolā no 17. līdz 20. augustam (muzikālo spēju pārbaude no 11. līdz 13. augustam),
  • Ventspils 1. pamatskolā no 16. līdz 18. augustam,
  • Ventspils 2. pamatskolā no 16. līdz 18. augustam,
  • Ventspils 2. vidusskolā no 16. līdz 20. augustam,
  • Ventspils 3. vidusskolā no 16. līdz 20. augustam,
  • Ventspils 4. vidusskolā no 18. līdz 20. augustam,
  • Ventspils 6. vidusskolā no 16. līdz 20. augustam.    

Nākamajā mācību gadā 1. klasēs Ventspilī paredzētas 442 vietas. Pavasarī saņemti jau teju 400 pieteikumi no topošo pirmklasnieku vecākiem. Šogad reģistrācijai 1. klasēs izmantota jauna vienotā elektroniskā pieteikšanās sistēma, kuru vecāki aktīvi izmantoja – 92% no pieteikumiem Izglītības pārvalde saņēma elektroniski.

03.06.2021.