Ventspils valstspilsētas pašvaldība sniedz atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, nodrošinot atlaides ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī nodrošina skolēnu brīvpusdienas.

Trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuru bērni apmeklē Ventspils valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu specializētās grupiņas, par ēdināšanu nav jāmaksā, jo pašvaldība nodrošina 100% ēdināšanas izdevumu segšanu.

Trūcīgām mājsaimniecībām, kuru bērni apmeklē Ventspils valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējās grupiņas, jāsedz tikai 50% no noteiktās maksas par ēdināšanu.

Savukārt maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuru bērni apmeklē Ventspils valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējās grupiņas, pašvaldība sedz ēdināšanas izdevumus 25% apmērā.

Ikmēneša pabalstu skolēnu brīvpusdienām piešķir skolēniem, kuru mājsaimniecībām Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un, kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs Ventspils valstspilsētā vai Ventspils novadā.

Svarīgi atzīmēt, ka atbalsts par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē un skolēnu brīvpusdienām tiek piešķirts tikai par to periodu, par kuru ģimenei ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.

Ja mājsaimniecība nonākusi krīzes situācijā, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, pabalstu 25% apmērā bērna pirmsskolas izglītības iestādē ēdināšanas izdevumu segšanai vai skolēna brīvpusdienas var piešķirt arī ar attiecīgās izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. Šādos gadījumos iesniegumu Sociālajam dienestam var iesniegt skolēna vecāki vai aizbildnis, vai arī skolas sociālais pedagogs.

Lai saņemtu pabalstu bērnu ēdināšanai Ventspils valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vai skolēnu brīvpusdienām, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils pilsētas iedzīvotāji var saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, tālr. 63601210 vai Ventspils pilsētas Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, tālr. 63663001, kā arī pašvaldības mājas lapā https://www.ventspils.lv un Ventspils pilsētas Sociālā dienesta mājas lapā  un sociālo tīklu “Facebook” lapā.

08.09.2021.