Par tradīciju kļuvušais konkurss, ko rīko Ventspils kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības atbalstu ir noslēdzies ar izstādes atklāšanu.

Konkurss veicina interesi par Ventspili – pilsētu pie jūras, kur harmoniski sadzīvo osta un Zilā karoga pludmale, pilsētu ar vēstures pieskārienu un skatu rītdienā. Tāpat konkurss rosina domāt par ekoloģiju, jūras daudzveidību un bagātību, interesi un mīlestību par dzimto vietu, akcentējot tās vienreizīgumu un rosinot skolēnu radošo darbību. Skolēni veido radošos darbus ar idejai raksturīgu kompozīciju vizuālajā mākslā, mūzikā un literatūrā. Šī gada konkursa tēma -“Zilās jūras pludmale”.

Izstādē var iepazīties ar 46 literārajiem darbiem – pasakām, stāstiem un dzejoļiem, aplūkot 59 zīmējumus dažādās tehnikās un izdziedāt  astoņas skolēnu  sacerētas dziesmas atbilstoši tēmai.

Izstādes atklāšanā piedalījās Domes Vides nodaļas pārstāve Ilga Zīlniece, no Izglītības pārvaldes- Jana Bakanauska un Santa Vīkele kā arī skolu skolotāji un darbu autori. Kā pieminēja I. Zīlniece, ir svarīgi apzināties, cik jūra ir nozīmīga mūsu pilsētai, un ir labi, ka tradīcija turpinās vairāku gadu desmitu garumā. J. Bakanauska atklāja, ka ir ideja par skolēnu darbu izdošanu grāmatā.

Paldies par atbalstu jāsaka  Ventspils bibliotēkai, Domes Vides nodaļai, Izglītības pārvaldei, bet skolotājiem un skolēniem- par ieguldīto darbu izstādes tapšanā.                                                 

            Izstāde būs apskatāma līdz 4. decembrim, bet tālāk uz kādu laiku to izvietos Domes telpās.

24.11.2022.