No šī gada 25.augusta līdz 23.novembrim Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” norisinājās Ventspils pirmsskolas skolotāju palīgu profesionālās pilnveides apmācības “Skolotāju palīgu iesaiste pirmsskolas pedagoģiskajā procesā”.

Kopumā tika organizētas piecas skolotāju palīgu grupas, kur katrā grupā piedalījās ap 20 skolotāju palīgiem no  visām Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm.  Kopā profesionālās pilnveides kursu apliecību ieguva 99 pirmsskolas skolotāju palīgi.

Profesionālās pilnveides kursu lektori bija Ventspils pedagogi: Inita Frīzendorfa (Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” vadītājas vietnieks izglītības jomā), Baiba Brauna (Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pirmsskolas izglītības pedagogs), kā arī Kristīne Seržante (Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” vadītājas vietnieks izglītības jomā, Ventspils pirmsskolu mācību jomu koordinators).

Programmas mērķis bija pilnveidot mērķgrupas dalībnieku komunikācijas prasmes un profesionālās iemaņas, kā arī sniegt  praktisku profesionālu atbalstu pirmsskolas pedagogiem ikdienas pedagoģiskā procesā. 

Pirmsskolas izglītības iestādēs, organizējot uz kompetenču mācību satura principiem balstītu pedagoģisko procesu,  ir nepieciešami skolotāju palīgi, kuri spēj darboties ikdienas mācību procesā kā atbalsta personas izglītojamiem un pedagogiem, tādēļ kursos tika aktualizētas skolotāju palīgu zināšanas par savstarpējās komunikācijas prasmēm, par bērna labjūtības jautājumiem, par mācību vides jautājumiem un par skolotāju palīgu un skolotāju savstarpējo sadarbību.

Kursu noslēgumā saņemtais skolotāju palīgu programmas novērtējums liecina, ka skolotāju palīgi guvuši vērtīgas atziņas par bērna labjūtības veicināšanas jautājumiem, par savstarpējās komunikācijas un konfliktrisināšanas prasmēm.

Pozitīvi skolotāju palīgi novērtēja iespēju, kursu laikā satikties un piedalīties kopējās diskusijās ar kolēģiem no citām pirmsskolas izglītības iestādēm.

25.11.2022.