Lai mudinātu jauniešus būt radošiem un pārveidot savas idejas par īstiem pasākumiem – katru gadu tiek rīkots Ventspils jauniešu iniciatīvu konkurss. Tas ir veids, kā pārbaudīt savas spējas un redzēt pasākumu organizēšanas procesu, vienlaikus jauniešiem papildinot savas zināšanas ar neformālās izglītības metodēm.

Ventspils jaunieši labprāt gūst projektu veidošanas pieredzi un jaunas zināšanas, tamdēļ  tiek sagatavoti un iesniegti iniciatīvu projektu pieteikumi. Taču liels prieks ir par visām tām iniciatīvām, kuras tiek īstenotas un jaunieši var pārliecināties par savām idejām praksē, tajā skaitā analizēt un mācīties no veiksmēm un arī kļūdām. Jaunieši savas iniciatīvas veido, lai tās apmeklētu citi jaunieši un radītu saistošas brīvā laika pavadīšanas iespējas. “Šausmu trase” jau tapusi par tradīciju 7 gadu garumā, kopā ar ārzemju brīvprātīgajiem organizēti divi jauniešu festivāli, notikušas dažādas Ziemassvētku dāvanu darbnīcas, ēdiena gatavošanas konkurss “Bake-off”, erudīcijas konkurss “Viss ir Zaptē”, galda hokeja turnīrs, diskusija “Kafija ar politiķiem”, labdarības balles skolas un vēl daudzas citas iniciatīvas.

Ventspils Jauniešu māja aicina jauniešus uzdrošināties veidot savus iniciatīvu projektus, gatavojot pieteikumu un arī organizējot norisi. Ar konkursa nosacījumiem un padomiem veiksmīgai projekta sagatavošanai var iepazīties Ventspils jauniešu portālā jauniesi.ventspils.lv sadaļā “Iniciatīvu konkurss”, bet pie Jauniešu mājas konsultantiem var iegūt palīdzību un apmācības, lai iecere izdotos pēc iespējas labāk. Starp citu, Jauniešu māja uz ziemas un apkures sezonas laiku savu atrašanās vietu ir mainījusi uz Ventspils 6. vidusskolas telpām. Par šīm īslaicīgajām izmaiņām informēsim vēl atsevišķi.

03.11.2022.