Š.g. novembrī un decembrī Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs tiks organizētas bezmaksas informatīvas nodarbības par veselīgu uzturu. Nodarbībās piedalīsies vairāk nekā 400 bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem.

Bērniem saprotamā veidā, izmantojot uzskates materiālus, tiks skaidrots par pilnvērtīga uztura  nozīmi. Bet zināšanas tiks nostiprinātas, veicot praktiskus uzdevumus. Rotaļnodarbību laikā bērni uzzinās, kas ir uzturs, uzturvielas un kādi ir veselīga uztura šķīvja pamatprincipi, kāpēc jāēd augļi un dārzeņi. Nodarbību tēmās iekļauti jautājumi par dienā nepieciešamā ūdens daudzuma dzeršanu, par veselīgajiem našķiem un par uztura ietekmi uz labsajūtu un veselību. Nodarbības vadīs Ventspils PII “Varavīksne” pedagoģe Paula Kokina.

Pasākums tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/103  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros.

05.11.2022.