Ceturtdien, 28. jūlijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma apstiprināt grozījumus nolikumā “Par Ventspils pilsētas Izglītības inovācijas balvas piešķiršanas kārtību”. Izglītības inovācijas balvas tiek piešķirtas, lai veicinātu izglītības jomas attīstību Ventspilī, un to var saņemt pedagogi un talantīgi izglītojamie par pašvaldībai vai izglītības iestādei svarīgiem sasniegumiem.

Ar veiktajiem grozījumiem nolikumā paplašināts Izglītības inovācijas balvas saņēmēju loks, paredzot, ka uz šo balvu var pretendēt arī Profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” pedagogi un talantīgi izglītojamie, kā arī šo balvu var saņemt pedagogi un izglītojamie par augstiem sasniegumiem sporta sacensībās.

Līdz šim Izglītības inovācijas balvas tika piešķirtas izglītojamajiem par augstiem sasniegumiem un viņu pedagogiem par sagatavošanu valsts atklātajās un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts un Kurzemes reģiona skolēnu zinātniskajās konferencēs, valsts un starptautiskajos konkursos un skatēs. Tāpat balvas un nosaukumu “Gada skolēns” vai pašvaldības pateicības saņēma vispārējo vidējās izglītības iestāžu absolventi par augstiem sasniegumiem mācību darbā – atestātā par vidējo izglītību un centralizēto eksāmenu rezultātiem.

29.07.2022.