Ceturtdien, 28. jūlijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iecēla Inetu Tamani par Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieku izglītības un kultūras jautājumos.

Inetai Tamanei ir atbilstoša augstākā izglītība – 1985. gadā Latvijas Universitātē iegūts profesionālā maģistra grāds ar matemātiķa, pasniedzēja kvalifikāciju, 2004. gadā Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā iegūts profesionālais maģistra grāds skolvadībā, 2006. gadā Juridiskajā koledžā iegūta jurista palīga kvalifikācija, kas atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Tāpat Inetai Tamanei ir atbilstoša darba pieredze – gandrīz 35 gadu pieredze izglītības darbā, tai skaitā aptuveni 15 gadu pieredze izglītības vadības darbā kā Rojas vidusskolas direktorei, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas valdes loceklei un prezidentei, Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras Vērtēšanas nodaļas vadītājai, Ogres 1. vidusskolas direktorei u.c. Savukārt no 2018. gada sākuma pildījusi Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” vadītājas pienākumus.

01.08.2022.