Trešdien, 1.novembrī, Ventspilī atzīmēs UNESCO dienu, pulcējot jauniešus konferencē “Apzinies savas saknes, lai veidotu spēcīgāku personību nākotnē”.

Ventspils jaunieši un vienaudži no citām Ziemeļkurzemes pašvaldībām šī gada UNESCO dienu atzīmēs Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā, piedaloties konferencē un izzinot Latvijas lībiskās saknes un lībiešu mantojumu latviešu valodā, Latvijas kultūrtelpā un ainavā. Latvijas Universitātes Lībiešu institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru 2023. gadu ir pasludinājuši par Lībiešu mantojuma gadu. Lībieši kā viena no pamattautām ir atstājuši neizdzēšamas pēdas Latvijas identitātes veidošanā, īpaši Ziemeļkurzemē. Šī gada ietvaros ir aktualizēts  jautājums par identitāti, pilsonisko apziņu un līdzdalību, kā arī piederību savai kopienai, tautai, pilsētai un valstij. Konferences mērķis ir atbalstīt un ilgtermiņā veicināt vidusskolēnos ticību saviem spēkiem, vairot viņos pārliecību par savām spējām un motivēt viņus turpmākās nākotnes veidošanai Latvijā.

Konferencē jaunieši klausīsies iedvesmas stāstus no jomas profesionāļiem, Ventspils skolu jauniešu izstrādāto zinātniski pētniecisko darbu priekšlasījumus, kā arī piedalīsies atvērtajā diskusijā par piederību pilsētai, valstij un pasaulei. Ar konferences programmu var iepazīties šeit. Konferenci organizē Ventspils Izglītības pārvalde, Ventspils Jaunrades nams, Ventspils Valsts 1. ģimnāzija un biedrība “Attīstības fabrika”.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība kopš 2022. gada septembra ir UNESCO Globālā izglītības pilsētu tīkla dalībniece. Šādu tīklu izveidojis UNESCO Mūžizglītības institūts, kurā apvienojušās teju 300 pilsētas no visas pasaules, kas apņēmušās īstenot mūžizglītību. Tīkla misija ir atbalstīt un paātrināt mūžizglītības praksi pasaules kopienās, veicinot politisko dialogu un vienaudžu mācīšanos starp dalībvalstu pilsētām.

31.10.2023.