PROGRAMMA:

9:00 – 9:55 Konferences dalībnieku sagaidīšana un reģistrācija.

10:00 Konferences atklāšana:

 • Ventspils valstspilsētas pašvaldības pārstāvji.

10:15 – 12:00 Konferences iedvesmas personu uzstāšanās:

 • Valts Ernštreits – Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājs :” Lībieši un lībiešu mantojums: tēmas pētniecībai”.
 • Milda Kurpniece  – Latvijas Universitātes Lībiešu institūta pētniece:  “Lībiešu folklora”.
 • Līva Kukle –“Latvijas mediji” redaktore, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas absolvente: “Kas ir maza valoda?”.
 • Sarmīte Pulste un Beāte Lielmane – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāves: “Kultūrpratība kā atslēga radošumam”.
 • kolektīvs “Mazie suitiņi” (vadītāja Ance Sproģe): “Ar lepnumu par Suitu novadu”.

 12:00 – 12:45 Konferences praktiskā daļa:

 • Zinātniski pētniecisko darbu priekšlasījumi (Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas un Ventspils 6. vidusskolas skolēni).
  • Linda Sapurina “Mākslinieka Andreja Šulca kultūrvēsturiskais mantojums”.
  • Patrīcija Buka “Ieskats lībiešu dzejā un tās vieta latviešu literatūrā” .
  • Beāte Trama “Seno lībiešu galvassegu elementu izpēte, pārņemšana un saglabāšana nākamajām paaudzēm”.
 • Rūdolfs Punkstiņš – paveiktais projektā “Lībiešu krasts” (digitālie maršruti pa lībiešu ciemiem).

12:45 – 13:15 Pusdienu pārtraukums.

13:15 – 14:15 Atvērtā diskusiju telpa “Pasaules kafejnīca” – “Piederība dažādos līmeņos: ģimene, skola, pilsēta, novads, reģions, Latvija, Eiropas Savienība, pasaule”.

14:15 – 14:45 Konferences kopsavilkums un atgriezeniskā saite.