Ceturtdien, 29. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome veica grozījumus saistošajos noteikumos, kas nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Saistībā ar izmaiņām pašvaldības un Izglītības pārvaldes nosaukumā, ar grozījumiem tiek veikti terminoloģiski precizējumi. Tāpat tiks nodrošināta saistošo noteikumu atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” un Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikumam. Grozījumos ietverti arī Latvijas Republikas tiesībsarga atzinumā ietvertie ieteikumi.

Ventspilī darbojas 9 pirmsskolas izglītības iestādes un, uzsākot 2022./2023. mācību gadu, tajās kopumā mācās 1 656 audzēkņi, nodrošinot ar vietām bērnus jau no 1,5 gadu vecuma. Reģistrācija uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēm notiek centralizēti portālā www.epakalpojumi.lv vai klātienē Ventspils Izglītības pārvaldē.

02.01.2023.