Ceturtdien, 2. septembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome noteica pašvaldības līdzfinansējuma apmēru komplekso pusdienu daļējai apmaksai Ventspils vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem no 2021. gada 1. septembra.

1.-4. klašu izglītojamo kompleksajām pusdienām pašvaldība turpmāk piešķirs 1,08 EUR dienā, bet valsts finansējums 0,71 EUR dienā saglabāsies iepriekšējā apmērā, savukārt vecāku līdzmaksājums tāpat kā iepriekš nebūs nepieciešams. 5.-12. klašu izglītojamo kompleksajām pusdienām pašvaldības finansējums būs 1,09 EUR dienā, bet izglītojamā vecāku līdzmaksājums saglabāsies iepriekšējā apmērā 1,00 EUR dienā.

Izglītības pārvaldes 2021. gadā organizētajā atklāta iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils pilsētas pašvaldības vispārizglītojošajās skolās” rezultātā ir noteikta komplekso pusdienu cena no 2021. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. augustam. Salīdzinot ar pirms četriem gadiem konkursa rezultātā noteikto, komplekso pusdienu cenas sadārdzinājums 1.-4. klases izglītojamajiem ir 0,06 EUR dienā, bet 5.-12. klases izglītojamajiem – 0,09 EUR dienā. Lai izglītojamo vecākiem nerastos papildus izmaksas komplekso pusdienu apmaksai, šo sadārdzinājumu ir apņēmusies segt pašvaldība.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde 2020./2021. mācību gada sākumā, izvērtējot Ventspils pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamo ēšanas paradumus, secināja, ka 78% izglītojamo izmanto iespēju ēst kompleksās pusdienas, bet pārējie 22% izglītojamo pusdieno, skolā ēd līdzpaņemto ēdienu, vai pusdieno ārpus skolas. Savukārt laikā, kad mācību process tika organizēts attālināti, iespēju saņemt pašvaldības apmaksātas pārtikas pakas izmantoja 87% izglītojamo.

Sniedzot finansiālu atbalstu komplekso pusdienu apmaksai, pašvaldība veicina iespēju vēl lielākam izglītojamo skaitam saņemt skolās piedāvātās kompleksās pusdienas, nepusdienojot ārpus iestādes. Vienlaikus tiek paaugstināta epidemioloģiskā drošība izglītības iestādēs, kā arī tiek attīstīti pareiza, sabalansēta un regulāra uztura lietošanas paradumi, kas izslēgtu vai mazinātu riskus izglītojamo veselībai un drošībai.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība ik gadu budžetā paredz finanšu līdzekļus visu 1.-4. klašu izglītojamo, tai skaitā izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bezmaksas ēdināšanai, kā arī līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai 5.-12. klašu izglītojamajiem. 2021. gadā pašvaldības finansējums šim mērķim plānots vairāk nekā 400 tūkstošu eiro apmērā.

03.09.2021.