Veselīgs uzturs ir nozīmīgs ikvienas personas dzīvē. Lai veicinātu arī pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanu, bērniem saprotamā veidā, izmantojot uzskates materiālus, tiks skaidrots par pilnvērtīga uztura nozīmi.

Zināšanas tiks nostiprinātas, veicot praktiskus uzdevumus un piedaloties rotaļnodarbībās, kuru laikā bērni uzzinās, kas ir uzturs, uzturvielas un kādi ir veselīga uztura šķīvja pamatprincipi, kāpēc jāēd augļi un dārzeņi. Nodarbību tēmās iekļauti jautājumi par dienā nepieciešamā ūdens daudzuma dzeršanu, par veselīgajiem našķiem un par uztura ietekmi uz labsajūtu un veselību. Nodarbības paredzētas 5-6 gadus veciem bērniem un tās vadīs Ventspils PII “Varavīksne” pedagoģe Paula Kokina.

Pasākums tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/103  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros.

02.10.2023.