Skolās ieviešot jauno mācību saturu, aktuāla ir programma Konsultantu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā un pedagogu atbalstam. Programmas nodarbības ilga 72 stundu garumā, kuru kopumā šajā un pagājušajā gadā apmeklēja un absolvēja 26 skolu un pirmsskolu skolotāji.

Šī programma ne tikai palīdz padziļināti pētīt mācību organizēšanas jautājumus, bet arī ļauj programmas absolventiem kļūt par savas skolas pedagogu konsultantu. Ar šo konsultantiem ir iespēja piedalīties stundu vērošanā, palīdzēt izglītības iestādes jaunajiem pedagogiem adaptēties jaunajā vidē un izpalīdzēt dažādu situāciju risināšanā.

Daži no šīs un iepriekš minētās programmas dalībniekiem ir piekrituši aktīvi iesaistīties Pedagogu atbalsta dienesta darbā, proti, nākamajā mācību gadā strādās kā dienesta konsultanti. Dienesta komandu no nākamā mācību gada papildinās Ventspils 4. vidusskolas pedagogi Aiva Belte (matemātikas skolotāja) un Baiba Ērkšķe (latviešu valodas un literatūras skolotāja), Ventspils 6. vidusskolas sākumskolas skolotāja Lita Spruģevica, kā arī Ventspils 2. vidusskolas angļu valodas skolotāja Nataļja Malašonoka.

Izglītības kvalitātes nodrošināšana ikvienā izglītības iestādē noteikti ir kolektīvs darbs, kurā konsultantiem ir īpaša vieta un loma.

Foto galerija apskatāma šeit
Foto: Ventspils Hronika

14.06.2022.