Otrdien, 17. janvārī, ar svinīgu izlaidumu Livonijas Ordeņa pilī noslēdzās Izglītības pārvaldes organizētā Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma, kuras mērķis bija sagatavot konsultantus-praktiķus, kuri spēj sniegt teorētisku un praktisku profesionālu atbalstu citiem kolēģiem – iestāžu vadības komandām, pirmsskolas pedagogiem un skolotāju palīgiem. 

Mācībās piedalījās 14 pedagogi – no katras Ventspils pirmsskolas 1-2 pedagogi. 48 stundu programmā kopš 2022. gada marta tie apguva tēmas par psiholoģisko un fizisko mācību vidi, sadarbību ar vecākiem, par efektīvu rotaļnodarbību, bērnu sasniegumu vērtēšanu un vēl citas tēmas.

Programmu īstenoja pedagogu komanda no 3 Ventspils pirmsskolām: Zita Janušone, Inita Frīzendorfa (abas PII “Zvaigznīte”), Kristīne Seržante (PII “Varavīksne”) un Baiba Brauna (PII “Rūķītis”). Paldies Ventspils mūzikas vidusskolas audzēknei Montai Cinei par muzikālo priekšnesumu pasākuma laikā un Ventspils muzejam par viesmīlīgo uzņemšanu!

19.01.2023.