Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā turpinās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskais pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums. Sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Universitātei un pētījumu centram SKDS, līdz 2023. gada pavasarim plānots iegūt 7700 iedzīvotāju atbildes. Pētījumā aicināti piedalīties Latvijas iedzīvotāji, tajā skaitā ventspilnieki, kuri janvārī saņēmuši uzaicinājuma vēstuli savā pastkastītē.

Šajā OECD pētījumā aplūko iedzīvotāju prasmes galvenajās informācijas apstrādes jomās, tostarp lasītpratībā, rēķinātpratībā un problēmu risināšanā. Tās ir prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai dalībai sabiedrības dzīvē, spējai iekļauties darba tirgū, parūpēties par sevi un saviem tuvajiem. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, Latvija līdz ar vairāk nekā 40 pētījumā iesaistītajām valstīm varēs izstrādāt izglītības un apmācības programmas pieaugušajiem, lai palīdzētu apgūt trūkstošās prasmes.

Pētījuma norisei ir svarīgs ikviens uzrunātais respondents. Pētījuma izlasē iekļauti un uzaicinājuma vēstule nosūtīta Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem dažādās grupās. Pētījumu veido aptaujas anketa, kuru aizpilda intervētājs, fiksējot dalībnieka atbildes, un uzdevumi, kurus dalībnieks veic patstāvīgi speciāli tam paredzētā planšetdatorā. Papildu informācija par pētījumu Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā: https://www.izm.gov.lv/lv/latvija-peta-pieauguso-prasmes

13.01.2023.