Ik gadu vispārizglītojošajās skolās jauniešiem ir iespēja gūt uzņēmējdarbības pieredzi, iesaistoties dažādās aktivitātēs. Jau vairākus gadus Ventspils pilsētas pašvaldībā uzņēmējdarbības izglītība tiek realizēta sadarbībā ar sabiedriskā labuma organizāciju un praktiskās biznesa izglītības ekspertu Latvijas skolās – Junior Achievement Latvia.

Organizācija Junior Achievement Latvia katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu pieejamību aptuveni 120 000 skolēnu visā Latvijā. Arī Ventspils skolēni iesaistās un gūst panākumus gan Skolēnu mācību uzņēmumu programmā, gan Līderu programmā, kā arī piedalās Ēnu dienas pasākumos.

Skolēnu mācību uzņēmumi

Junior Achievement Latvia Skolēnu mācību uzņēmumu programmā Ventspils skolas aktīvi un ar labiem panākumiem piedalās jau vairākus gadus. Ventspilī daudzus gadus skolēnu mācību uzņēmumu kustību koordinē 2. vidusskolas skolotājs Oļegs Mihailovs. Mācību uzņēmumā skolēni apgūst praktisko uzņēmējdarbību no uzņēmumu dibināšanas un biznesa idejas izstrādes līdz pat pārdošanai un arī uzņēmuma likvidācijas procesam. Mācību gada sākumā notiek biznesa ideju apzināšana un komandu veidošana, lai reģistrētu mācību uzņēmumus un mācību gada laikā paralēli teorētisko zināšanu apguvei skolas solā gūtu arī praktisko pieredzi, gatavojot biznesa plānu, ražojot un tirgojot produktus, sniedzot pakalpojumus, domājot par reklāmu un kārtojot finanšu dokumentus. Skolēni izmanto savas dizaina un tehnoloģiju zināšanas un prasmes, mācās plānot darbības biznesa idejas realizēšanai, aprēķināt produkta izmaksas. Mācās analizēt konkurentu darbību, lai salīdzinātu savas un konkurentu stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, gūst uzņēmējdarbības pieredzi, piedaloties dažādos pasākumos. Uzņēmējdarbības mācības ne tikai attīsta biznesa un ekonomikas izpratni, bet arī radošumu, ideju ģenerēšanu, sniedz pieredzi darboties komandā.

Uzņēmējdarbības pasākumi

Skolēniem katru gadu ir iespēja piedalīties dažādos mācību uzņēmumu tirdziņos, festivālos, arī Jauno uzņēmēju dienās. Aprīļa otrajā pusē pieci Ventspils skolēni ar diviem mācību uzņēmumiem – Ink Case no 2. vidusskolas un Second Chance no 6. vidusskolas – piedalījās starptautiskajā skolēnu mācību uzņēmumu festivālā Rīgā. Uz festivālu skolēnus pavadīja 6. vidusskolas skolotāja Svetlana Ivanova, kura ir gandarīta par trīs festivāla dienās gūto pieredzi un pateicīga pašvaldībai par atbalstu. «Divas dienas mācījāmies, savukārt vienu dienu piedalījāmies skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņā Cits bazārs. Tur bija 40 uzņēmumi no divpadsmit valstīm, darba valoda – angļu. Bija uzaicināti dažādi jaunie uzņēmēji, kuri dalījās pieredzē – stāstīja, kā būt radošam, veiksmīgam. Tie bija cilvēki, kuri visu uzsākuši no nulles, rādīja un stāstīja, ko ir sasnieguši šajā jomā. Bērni strādāja jauktās grupās, un mums, skolotājiem, bija sava, atsevišķa mācību programma. Savukārt tirdziņā jauniešiem bija jāprot ne tikai izvietot stendā produktus un tos pārdot, bija jārunājas ar pircējiem, jāstāsta par uzņēmumu, produktiem – jāprot produktu pārdot. Viņiem bija arī jākāpj uz skatuves un īsi un kodolīgi angliski jāpastāsta par savu produktu,» stāsta skolotāja.

Nupat noskaidrots, ka maija beigās Junior Achievement Latvia un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētajās Jauno uzņēmēju dienās iespēju piedalīties izcīnījis Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas mācību uzņēmums Teikums

Pieredzes stāsti

Ventspils Augstskolas Jaunuzņēmumu vadības programmas 1. kursa studente Alise Plotova pirms augstskolas gaitu uzsākšanas mācījusies Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā, kur jau kopš pamatskolas piedalījusies trīs dažādu skolēnu mācību uzņēmumu izveidē. «Augstskolā programmu izvēlējos, jo šeit realizē praktisku pieeju un katrs kurss ir kā projekts. Tas ļoti labi sasaistījās ar skolēnu mācību uzņēmumu programmu. Tā kā man šī programma ļoti patika, izvēlējos turpināt virzīties pa to pašu ceļu.» Šogad martā Plotova kopā ar kursabiedriem organizējusi Jauno uzņēmēju skolu. «Mūsu mērķis bija informēt Ventspils vidusskolēnus par uzņēmējdarbības studiju iespējām. Arī šeit man bija iespēja izmantot ne tikai augstskolā gūtās zināšanas, bet arī tās, kas uzkrātas, veidojot skolēnu mācību uzņēmumus, piedaloties konkursos. Centos jauniešus mudināt attīstīt savas idejas un nebaidīties tās realizēt.» Meitene vidusskolas gados paguvusi darboties arī Junior Achievement Latvia organizētajā Līderu programmā.

Rihards Anšics Banku Augstskolā studē Starptautisko finanšu programmā. Savulaik, mācoties Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā, veidojis mācību uzņēmumus un piedalījies ar tiem vairākos konkursos un tirdziņos, arī darbojies Līderu programmā un startējis Ventspils Augsto tehnoloģiju parka projektā KInGS, lai iegūtu savai biznesa idejai finansējumu. Ar vienu no mācību uzņēmuma partneriem, ar kuru agrāk realizēta ideja par koka tauriņu ražošanu, Anšics turpina sadarbību kādā citā projektā, proti, abi izstrādājuši jaunu produktu –koka klucīšus bērniem. Ar šo ideju jaunieši startējuši Swedbank konkursā Biznesa skices, kur iegūta 1. vieta un piesaistīts finansējums idejas tālākai attīstīšanai. Paralēli abi arī veido koka formas betona lējumiem un iesaistījušies pēc individuāla pasūtījuma veidotu juvelierizstrādājumu jomā. «Ikdienā strādāju pārdošanā, un man šobrīd ļoti noder tieši ar biznesa ideju pārdošanu saistītās savulaik iegūtās zināšanas un pieredze. Biznesa ideja jāpārdod gan komandas biedriem, gan dažādām žūrijām un sociālajos tīklos – tas man pašlaik noder visvairāk. Spēt kodolīgi izteikties, akcentēt būtiskāko, arī izstrādāt plānu un sadalīt pienākumus. Spēt pārkāpt pāri savām bailēm un – galvenais – nebaidīties kļūdīties,» ieguvumus uzskaita Anšics.

16.05.2023.