Līdz 2022. gada 18. februārim aicinām pedagoģiskajās izglītības programmās studējošos iesniegt pieteikumus Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas pretendentu atlases konkursā.

Konkursa kārtībā piešķirs stipendijas tiem studentiem, kuri studē par matemātikas, fizikas, sociālo zinību un vēstures vai par latviešu valodas un literatūras skolotājiem, kā arī pēc studiju beigšanas atbilstoši iegūtajai specialitātei stipendiju saņēmēji piekrīt strādāt vienā vai vairākās Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs ne mazāk kā trīs gadus.

Par pretendentu var būt pilna vai nepilna laika augstākās izglītības profesionālās vai akadēmiskās akreditētas programmas (vismaz trešā studiju gada) students.

Stipendija mēnesī būs 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī un stipendiju izmaksās desmit mēnešus gadā.

Ar stipendiju piešķiršanas kārtību un nosacījumiem aicinām iepazīties konkursa nolikumā:

Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas studējošiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, pretendentu atlases konkursa nolikums (PDF).

Pieteikuma veidlapas (1. un 2. pielikums)

26.01.2022.