Vasaras brīvlaikā Ukraiņu centrs Lielajā Dzirnavu ielā 14 pārvērties par Ukraiņu vasaras centru. Šeit tiek realizēta interešu izglītība Ventspils izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri apmeklē vasaras nometnes, un ukraiņu bērniem. Nodarbības tiek organizētas ar Izglītības pārvaldes un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Sākoties vasarai, Ventspils ukraiņu kopiena, apkopojot Ukrainas civiliedzīvotāju izteiktās vajadzības, kas skar izglītības jomu, secināja, ka nepieciešams piesaistīt pedagogus un citus speciālistus, lai dotu iespēju bērniem un viņu vecākiem lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku. Tāpat ukraiņu ģimenes bija minējušas, ka vēlētos turpināt apgūt ukraiņu kultūru un tradīcijas. Ventspils ukraiņu kopiena sadarbībā ar Ventspils ukraiņu biedrību Kobzar nolēma pieteikties dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) rīkotā projektu konkursā un saņēma iespēju organizēt aktivitātes bērniem visas vasaras garumā. Projekta rakstīšanu uzņēmusies biedrības Kobzar vadītāja Marija Antonova. Projektu rakstīšanas pieredze Antonovai ir, un viņa atzīst – ja nesaredzētu iespēju uzvarēt projektu konkursā, tad arī nepiedalītos. Taču, kamēr nebija zināmi rezultāti, satraukums bijis tāpat. «Lūdzām Dievu, lai izdotos,» saka Antonova. «Ticību nedrīkst zaudēt.»

Projektā izvirzīti vairāki sasniedzamie mērķi – saglabāt ukraiņu tradicionālās kultūras garīgās un materiālās vērtības, izkopt nacionālās cieņas un pašcieņas jūtas, atbalstīt ukraiņu valodu, stiprināt Ventspilī dzīvojošo ukraiņu ģimenēs nacionālo pašapziņu, kā arī veicināt, veidot kultūru dialogu un sadarbību, sniedzot atbalstu kultūras, izglītības jomā. Šo mērķu sasniegšanai sadarbībā ar citiem Ventspils pedagogiem tiek plānoti un organizēti kultūras pasākumi ukraiņu tradīciju, kultūras un vēstures iepazīšanai, popularizēšanai, kā arī organizētas radošās nodarbības bērniem. Ukraiņu vasaras centrā notiek arī vasaras nometne Atver durvis ukraiņu radošā sētā, kopīgi organizējot kultūras pasākumus, veltītus ukraiņu tradīciju, kultūras un vēstures iepazīšanai, popularizēšanai. Kopā piedalījušies gan Jāņu svinēšanā, gan Jūras svētkos.

Strādājot ar ukraiņu bērniem un viņu ģimenēm, tiek sniegts atbalsts un dota iespēja lietderīgi, radoši pavadīt brīvo laiku, veicinot ukraiņu integrāciju vietējā sabiedrībā, organizējot kultūras un izglītojošos pasākumus. Projekta aktivitāšu rīkošanai pieteicās un VKKF stipendiju saņēma četras sievietes, kuras ikdienā aktīvi iesaistās ukraiņu kopienas dzīves organizēšanā – Tetjana Koli, Svitlana Fedorova, Liana Zaharčenko un Irina Šulgina. «Visām viņām ir pieredze darbā ar bērniem,» stāsta Antonova. «Tetjana vada dziedāšanas nodarbības, Svitlana – teātra, Liana mums darbojas dažādās vizuālās mākslas jomās, bet Irina vada nodarbības par ukraiņu tradīcijām. Tetjana ir kultūras darbiniece, Svitlana ir psiholoģe, bet viņai ir diploms teātra mākslā. Irina ir filoloģe, strādājusi arī par žurnālisti un redaktori televīzijā. Savukārt Liana ir mākslas skolotāja un darina brīnišķīgi skaistas lietas, pati savām rokām. Mēs paši arī bieži organizējam dažādus tematiskos vakarus, kur paši darbojamies. Padomā mums arī bija ukraiņu tradicionālās dejas, bet to gan skatīsimies pēc iespējām un situācijas. Tur tomēr jāredz, kāda vecuma bērni pie mums nāks.» Tetjana labprāt organizētu arī bērnu ansambli, bet tas pagaidām paliek kā viens no nākotnes plāniem. Radošās nodarbības pieejamas visiem bērniem neatkarīgi no tautības, šādi veicinot ukraiņu ģimeņu integrāciju Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā. Visām pulciņu vadītājām ir liela interese arī par latviešu tradīcijām. Koli sagatavotajā repertuārā ir arī pa kādai dziesmai latviešu valodā, arī Irina pēta latviešu tradīcijas un nodarbībās meklēs kopīgo un atšķirīgo latviešu un ukraiņu svētku svinēšanas tradīcijās. Stipendijas apmērs ir 600 eiro par katru mēnesi, katrai nodarbību vadītājai. Daļa stipendijas izmaksāta tūliņ pēc līguma parakstīšanas, bet atlikušo daļu VKKF izmaksās, kad būs uzrakstītas un iesniegtas atskaites par to, kādas nodarbības bijušas un cik daudz bērnu tajās piedalījušies. 

Nodarbības izlemts rīkot sadarbībā arī ar citiem pedagogiem, piemēram, šonedēļ centrā Lielajā Dzirnavu ielā uz nodarbībām nāk sagatavošanas klases vecuma bērni, kuri 6. vidusskolā apmeklē dienas nometni. Šonedēļ radošās nodarbības Ukraiņu vasaras centrā apmeklē 27 bērni. Nodarbībās iesaistās ne tikai 6. vidusskola un vairāki pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, bet arī Jaunrades nams un Mākslas skola. Ukraiņu vasaras centrā tiek īstenotas arī ukraiņu tradīciju saglabāšanas nodarbības Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem un jauniešiem. Šeit pieejamas arī nodarbības interesentiem par Ukrainas tradicionālo kultūru. Ukraiņu biedrības Kobzar vadītāja skaidro, ka gan biedrībai, gan visai Ventspils ukraiņu kopienai ir milzīgs gandarījums, ja izdodas iepriecināt cilvēkus, ja cilvēkiem izdodas bagātināt sevi un izglītoties neatkarīgi no tā, kas viņi ir, kur viņi dzīvo. «Cilvēciskās attiecības un sadarbība ir ļoti svarīgas.»

Foto: Kristaps Anškens

06.07.2023.