Ceturtdien, 6. jūlijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu atbalstīt Ventspils Izglītības pārvaldes sagatavoto investīciju projektu par finansējuma piesaisti Ventspils 1. pamatskolas ēkas korpusu savienojošās pārejas pamatu pastiprināšanas darbiem.

Investīciju projekta pieteikumu plānots iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā, un tā atbalsta gadījumā piesaistīt nepieciešamo finansējumu, lai 2023. gadā veiktu pamatu pastiprināšanas darbus Ventspils 1. pamatskolas ēkas korpusu savienojošajā pārejā, nodrošinot izglītības pakalpojumu pieejamības nepārtrauktību un vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstību, kā arī kvalitatīvu izglītību veselībai drošos apstākļos.

Atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 9. maija noteikumiem Nr. 240 “Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu investīciju projekti valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” šādam investīcijām ir iespēja saņemt finansējumu kā ilgtermiņa aizņēmumu no valsts budžeta. Kopējās izmaksas būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai plānotas līdz 510 000 EUR, tajā skaitā 410 598 EUR aizņēmuma līdzekļi un 99 402 EUR pašvaldības finansējums.

07.07.2023.