Atsaucoties uz dažādiem bērnu vecāku ierosinājumiem, Ventspils pašvaldības 2021. gada līdzdalības budžetā iekļauts 1 miljons eiro, lai attīstītu izglītības jomu.

Kā redzamākais rezultāts no šiem ierosinājumiem ir jaunais bērnudārzs “Pienenīte”, kuru pašvaldība izveidojusi, lai nodrošinātu ar vietām bērnudārzos arī pašus mazākos ventspilniekus – jau no 1,5 gadu vecuma. Izveidojot “Pienenītē” 5 grupiņas 80 bērniem, rinda uz vietām Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs vairs nepastāv.

Savukārt veselīgas mācību un darba vides izveidei pie visu Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu ēku dienvidu, dienvidaustrumu un dienvidrietumu pušu fasāžu logiem uzstādītas automātiski regulējamas āra žalūzijas. Ar to palīdzību iespējams efektīvi regulēt temperatūru siltajā sezonā, neļaujot telpām pārkarst. Par iekštelpu mikroklimata stāvokli palīdzēs rūpēties arī šajā mācību gadā ierīkotā monitoringa sistēma, kas ar sensoru palīdzību mērīs un ekrānos vizualizēs aktuālos datus par temperatūru, CO2 koncentrāciju un mitruma līmeni telpās.

Automātiski regulējamas āra žalūzijas
Iekštelpu mikroklimata rādītāju informatīvais displejs

Pirmsskolu izglītības iestādēs bērni tiek nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem pētniecisko prasmju un lasītprasmes apguvei. Tās ir gan darba lapas, gan aprīkojums pētnieciskajiem darbiem.

Tāpat pašvaldība ir atsaukusies vecāku ierosinājumam un uzsākusi psihologa un citu speciālistu pakalpojumu nodrošināšanu bērnudārzu audzēkņiem. Šogad Ventspilī uzsākta projekta “STOP 4-7” īstenošana, kura mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus izmantot pozitīvu audzināšanu. Nodarbības kopā ar speciālistiem ir paredzētas gan bērniem, gan vecākiem.

Aicinām vecākus arī turpmāk būt aktīviem un par ierosinājumiem informēt izglītības iestādes vadību vai Izglītības pārvaldi.

03.06.2021.