Otrdien, 23.maijā, Ventspilī viesojās Kuldīgas izglītības iestāžu pedagogi ar mērķi iepazīt Ventspils valstspilsētas audzināšanas jomas un karjeras izglītības darbību.

Sadarbības pasākumu, kas norisinājās Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā, atklāja Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Jana Bakanauska, savukārt ar audzināšanas jomas darbības konceptu Ventspils valstspilsētā kolēģus iepazīstināja Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Santa Vīkele un direktoru vietnieku audzināšanas darbā koordinatore Lana Švarca. Ar Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas pieredzi audzināšanas darba plānošanā un īstenošanā dalījās skolas direktora vietniece Ieva Jurova, bet karjeras konsultante Eva Zeltzaķe dalījās pieredzē ar īstenotajiem pasākumiem un aktivitātēm karjeras izglītības ietvaros Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā un Ventspils valstspilsētā kopumā.

Kuldīgas pedagogi uzzināja arī par skolēnu pašpārvaldes darbu, šajā mācību gadā veiktajām un plānotajām aktivitātēm. To viesiem pastāstīja Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes sekretāre Beāte Taubere un kultūras ministre Beāte Trama.

Vizīte notika sadarbības ietvaros starp Ziemeļkurzemes pašvaldībām, kas izglītības jomā tika uzsākta 2022. gada augustā. Jau notikušas kopīgas pedagogu konferences, pedagogi viesojušies tematiskās meistarklasēs.

24.05.2023.